Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek - N111 Kapellen, Klinkaardstraat

Openbaar onderzoek - N111 Kapellen, Klinkaardstraat

Op 13 juli 2021 werd, overeenkomstig artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsbesluit, voor de realisatie van de innemingen voor aanleg van fietspaden langs de N111 Klinkaardstraat te Kapellen een voorlopig onteigeningsbesluit genomen door de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, met bijhorende onteigeningsplannen en projectnota.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 15 januari 2024 tot en met 14 februari 2024.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het Administratief centrum van Kapellen, balie Ruimte & Wonen, Bruggeske 1, 2950 Kapellen, – inzage op afspraak te maken via telefonisch contact 03/670 29 50 of via ruimte@kapellen.be.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer https://wegenenverkeer.be/nieuws/openbaar-onderzoek-n111-kapellen-klinkaardstraat en via de website van de gemeente Kapellen https://www.kapellen.be.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 14 februari 2024 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Patrimonium en Grondbeheer, Koning Albert II Laan 15 bus 420, 1210 Brussel of gericht aan de gemeente Kapellen, Bruggeske 1, 2950 Kapellen.