Overslaan en naar de inhoud gaan

Op- en afrittencomplex E17-N382 in Waregem wordt heringericht tot ‘De Vlecht’

Op- en afrittencomplex E17-N382 in Waregem wordt heringericht tot ‘De Vlecht’

Aan de kruising van de E17 met de Expresweg (N382) in Waregem sta je tijdens de spitsuren  vaak aan te schuiven. De drukte op de Expresweg zorgt voor files tot op de E17. Daar komt in de toekomst verandering in. Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van het knooppunt om ervoor te zorgen dat het verkeer er vlotter en veiliger verloopt. Van 26 december 2020 tot 24 januari 2021 vindt er een openbaar onderzoek plaats in het kader van een omgevingsvergunning voor het project. Afhankelijk daarvan kunnen de werken dit jaar van start gaan.

Vlottere doorstroming op druk knooppunt
De afgelopen jaren onderzocht een studiebureau in opdracht van Wegen en Verkeer wat de beste oplossing zou zijn om de verkeersproblemen op de kruising tussen de E17 en de Expresweg in Waregem weg te werken. De doorstroming is er dringend aan verbetering toe. De drukte op de Expresweg en de auto’s die linksaf willen slaan, maar gehinderd worden om de snelweg op te rijden, zorgen voor filevorming. Tijdens de spits  sta je aan te schuiven tot op de E17, met onveilige situaties op de snelweg als gevolg. Na een grondig onderzoek van alle alternatieven kwam een oplossing uit de bus. Om de doorstroming te verbeteren wordt de kruising volledig heringericht tot een ‘vlecht’.

Primeur in ons land: verkeer op Expresweg rijdt in een vlecht
In de toekomst wordt het verkeer op de Expresweg vóór de brug over de E17 door middel van verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Dit systeem zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo verloopt het verkeer op de Expressweg een stuk vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost. Behalve de grote verbetering van de doorstroming heeft deze oplossing nog als voordeel dat er praktisch geen onteigeningen nodig zijn, dat de bestaande brug kan behouden blijven en dat er geen nieuwe op- en afritten moeten aangelegd worden. Dit systeem, ook wel een Diverging Diamond Interchange genoemd, wordt vooral in de Verenigde Staten meer en meer toegepast. ‘De Vlecht’ van Waregem wordt het eerste exemplaar  in Vlaanderen en België.

Benieuwd hoe ‘De Vlecht’ werkt? Bekijk dan de video.

Hier kan je ook in 3D de toekomstige situatie bekijken.

Alternatieve route voor fietsers met fietsbrug over E17
Om de veiligheid van fietsers te verbeteren én de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer optimaal te laten gebeuren, rijden fietsers in de toekomst niet meer langs het op- en afrittencomplex. In eerste instantie wordt er een omleiding voor de fietsers voorzien via lokale wegen. Later komt er  een nieuwe verbinding via de Flanders Fieldsweg  over de E17, door middel van een nieuwe, comfortabele fietsbrug tussen de Kalkhoevestraat en Keizerstraat. In 2021 wordt een studiebureau aangesteld om deze fietsbrug te ontwerpen. 

Openbaar onderzoek in kader van omgevingsvergunning
Voor het project uitgevoerd mag worden, moet er eerst een omgevingsvergunning verleend worden. Hiervoor  wordt onder andere een openbaar onderzoek georganiseerd. Gedurende 30 dagen kan iedereen de plannen inkijken en zijn of haar opmerkingen of bezwaren doorgeven. Het openbaar onderzoek loopt van 26 december 2020 tot en met 24 januari 2021. De start van de werken zelf is afhankelijk van hoe vlot de procedures verlopen. Zodra er meer concrete informatie beschikbaar is over de timing en fasering van de werken, zal hierover gecommuniceerd worden. 

Waar kan u de aanvraag tot omgevingsvergunning inkijken tot 24 januari? 

  • Digitaal via www.omgevingsloketvlaanderen.be met het projectnummer 2020145422. 
  • Een schriftelijk exemplaar ligt ter inzage op de dienst Omgeving van de stad Waregem (Gemeenteplein 2, 8790 Waregem).

Actuele informatie over het project vindt u op www.wegenenverkeer.be/devlecht