Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontdubbeling + fietstunnel Wervik N58

Ontdubbeling + fietstunnel Wervik N58

Het dossier rond de N58 in Wervik, waarbij de ontdubbeling van de gewestweg en de aanleg van twee fietstunnels, komt in een stroomversnelling. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan het Milieueffectrapport, de zogenaamde Project-MER, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke gevolgen voor het milieu dat het project met zich kan meebrengen. Daarnaast zou tegen de zomer van volgend jaar een omgevingsvergunning kunnen worden ingediend. De eigenlijke opstart wordt voorzien voor 2024.

Met de ontdubbeling van de N58 wil AWV het fileprobleem op de afrit 2A in Wervik en de file op de N8 te Geluwe aanpakken. Om de doorstroming te verbeteren wordt het kruispunt aan de N8 met de N58 aangepast van een rotonde naar een lichtengeregeld kruispunt. Het kruispunt met de N338 wordt dan weer een turborotonde met voorsorteerstroken. 
Ook de steden Wervik en Menen zien de ontdubbeling van de N58 graag gebeuren omdat er plannen zijn om naast de N58 nieuwe industrieterreinen aan te leggen. Het project, waarbij er naast de twee reeds bestaande rijvakken nog eens twee rijvakken worden bijgelegd, moet een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, die in de nabije toekomst naast de N58 worden aangelegd, mogelijk maken. De ontdubbeling loopt vanaf de A19 tot de N338. 

Economische kansen

“Met de aanleg van extra rijwegen op de N58 verhogen we niet alleen de verkeersveiligheid op de N58, maar lossen we ook het fileprobleem deels op”, legt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) uit. “Bovendien geven we met dit project ook nieuwe economische kansen aan de regio door de doorstroming naar de industrieterreinen, die naast de N58 zullen worden aangelegd, te verbeteren.”

“Deze noodzakelijke infrastructuurwerken en de bijkomende investeringen in verkeersveilige fietsverbindingen dragen bij tot de verdere positionering van stad Menen als strategische investeringslocatie”, benadrukt burgemeester Eddy Lust. “Dit zowel voor bedrijven als particulieren die hier terechtkomen in een goed ontsloten stad vlakbij de autostrades en beschikkend over heel wat faciliteiten. We zijn dan ook zeer dankbaar dat Minister Peeters en AWV de nodige middelen en expertise voorzien om deze werken te realiseren.”

“De ontdubbeling van de N58 is voor Wervik van primordiaal belang. Op die gewestweg gebeurden al heel wat ongevallen de voorbije jaren, zelfs met dodelijke afloop. Ik ben verheugd dat de Vlaamse overheid nu concrete stappen zet om die weg veiliger te maken”, zegt burgemeester Youro Casier.

Uitvoering in 2024

Voor dit dossier werkt AWV nu een zogenaamde Project-MER uit, of een Milieueffectrapport, waarbij gekeken wordt naar de mogelijke consequenties die de werken op het milieu kunnen hebben. Verder verwacht AWV ook de omgevingsvergunning tegen de zomer van 2023 te kunnen indienen. De eigenlijke opstart van de werken op de N58 wordt voorzien in 2024, op voorwaarde dat de procedures vlot verlopen.

Twee fietstunnels 

Naast de ontdubbeling van de N58 en de heraanleg van de kruispunten, komen er op vraag van de stad Wervik en de  provincie ook twee nieuwe fietstunnels. Eén fietstunnel komt er ter hoogte van de Geluwebeek in het verlengde van het fietspad dat reeds aangelegd werd. De tweede fietstunnel wordt aangelegd ter hoogte van de Koekuitstraat. De bestaande fietstunneltjes ter hoogte van de N8 worden verlengd voor de herinrichting van het kruispunt.

Meer weten?

Actuele informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/wervik.