Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek naar herinrichting van kruispunten A12 in Aartselaar en Wilrijk schiet uit de startblokken

Onderzoek naar herinrichting van kruispunten A12 in Aartselaar en Wilrijk schiet uit de startblokken

Met de aanstelling van een studieconsortium schakelt de Vlaamse overheid enkele versnellingen hoger in haar voornemen om vijf drukke en gevaarlijke kruispunten op de A12 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk te gaan herinrichten. De onderzoeksopdracht hiervoor werd half november 2020 door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gegund aan het studieconsortium Team A12. Team A12 is het consortium van de drie studiebureaus SBE, Antea Belgium en Transport & Mobility Leuven in samenwerking met het communicatiebureau DenS Communicatie. Bij aanvang van de studie wordt meteen een ruime inspraakronde gelanceerd om bekommernissen en suggesties van bewoners, bezoekers, bedrijven en gebruikers van de A12 in een vroege fase te capteren zodat die mee in het onderzoek voor het milieueffectenonderzoek verwerkt kunnen worden.

Herinrichting kruispunten
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil vijf onoverzichtelijke, gevaarlijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk aanpassen. Het betreft de kruispunten van Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan.
 
“Veel kruispunten op de A12 zijn geklasseerd als zogenaamde 'zwarte punten'. Ze zijn erg druk en onoverzichtelijk, leiden dagelijks tot lange files en er gebeuren vaak (zware) ongevallen. Een aangepaste verkeerslichtenregeling en nieuwe opstelstroken bieden soelaas, maar vormen geen structurele oplossing”, zo stelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.
 
De voorbije jaren werd al enig voorbereidend studiewerk uitgevoerd. Op basis daarvan werd eerder met de betrokken gemeenten beslist om volop in te zetten op het ondertunnelen van de kruispunten. Hoe deze ondertunnelingen er precies moeten uitzien en welke kruispunten daarvoor in aanmerking komen, zal in deze studieopdracht uitgebreid worden onderzocht. Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te verbeteren maar ook de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen.
 
“In het regeerakkoord is de uitdrukkelijke wens vervat om de A12 opnieuw in te richten. Twee van de vijf kruispunten die onder handen genomen worden, horen immers tot de tien gevaarlijkste van Vlaanderen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Van bij de start van het onderzoek zetten we volop in op participatie en communicatie. Via een ruime inspraakronde willen we de bekommernissen en suggesties van bewoners, bezoekers, bedrijven en gebruikers van de A12 meteen capteren om mee te nemen in het milieueffectenonderzoek.”

Afbeelding verwijderd.
De vijf kruispunten op de A12 die het voorwerp uitmaken van de toegewezen studieopdracht.
 
Brede inspraakronde vanaf januari
Team A12 zal in overleg met de betrokken gemeenten en partners onderzoeken hoe deze kruispunten en de tussenliggende weginfrastructuur er kunnen uitzien. Speciale aandacht gaat naar voorzieningen en verbindingen voor voetgangers en fietsers. Die moeten vlot, veilig en comfortabel georganiseerd worden. 
In januari 2021 voert Team A12 online gesprekken met delegaties van belangenverenigingen, bedrijven, middenveldorganisaties, scholen, enz. Tijdens deze gesprekken worden bekommernissen, gevoeligheden en suggesties verzameld en vervolgens verwerkt in een doelstellingennota waarmee Team A12 verder aan de slag gaat.
In februari-maart 2021 breidt het Agentschap Wegen en Verkeer de inspraak uit naar de ruime bevolking van de regio. Dit gebeurt coronaveilig aan de hand van een digitale bevraging.
Team A12 heeft ongeveer 19 maanden de tijd om het onderzoek af te ronden. Doorheen de studie koppelt het Agentschap Wegen en Verkeer de ontwerpen regelmatig terug naar de bevolking waarna ze aangepast en verfijnd worden.
 
Verdere stappen
Het onderzoeks- en participatietraject resulteert in een variantenstudie. De varianten voor de herinrichting van de kruispunten op de A12 en de tussenliggende wegenis worden onderling afgewogen in het milieueffectenrapport, het zogenaamde project-MER. Uit dit rapport kiest de projectstuurgroep uiteindelijk een voorkeursoplossing. Van deze voorkeursvariant wordt een voorontwerp opgemaakt. In het vervolgtraject kan AWV dan de omgevingsvergunning opmaken en het ontwerp verder uitwerken tot een aanbestedingsdossier.
 
Op de hoogte blijven?
In januari 2021 lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer een projectwebsite waarop steeds de recentste informatie over het project gepubliceerd wordt. Wie dit wenst, kan zich dan ook abonneren op de digitale nieuwsbrief.