Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombouw naar intelligente verkeerslichten op 6 kruispunten in Hasselt in mei

Ombouw naar intelligente verkeerslichten op 6 kruispunten in Hasselt in mei

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in mei aanpassingen uit aan de regelaars van de verkeerslichten op 6 kruispunten op de Boudewijnlaan en Universiteitslaan (N702) en de Grote Ring (R71) in Hasselt. Daar komen straks intelligente verkeerslichten die de doorstroming en veiligheid op deze drukke gewestweg moeten optimaliseren. De aanpassing van de systemen brengt plaatselijk één dag verkeershinder met zich mee op elk kruispunt, dit buiten de spitsuren. 

Binnen het project Mobilidata vormen het Agentschap Wegen en Verkeer en imec tegen eind 2024 zo’n 350 verkeerslichten in Vlaanderen om tot intelligente exemplaren. Die communiceren met de weggebruikers zodat het verkeer vlotter en veiliger verloopt. Denk maar aan de hulpdiensten die straks een melding naar een verkeerslicht kunnen sturen als ze prioriteit nodig hebben.

Elk van de 77 Limburgse intelligente verkeerslichten (iVRI) wordt verbonden met software in de cloud. Op die manier worden de lichten constant gevoed met data en kunnen ze met de weggebruikers communiceren.

Allereerst wordt nu de noodzakelijke hardware op en rond het kruispunt aangepast. In dit geval gaat het om de verkeersregelaar die vervangen wordt om klaar te zijn voor een iVRI. De koppeling met de software in de cloud gebeurt op een later tijdstip.

Met Mobilidata willen we onze mobiliteit in Vlaanderen slimmer, veiliger en vlotter maken. Door gebruik te maken van real-time mobiliteitsdata brengt Mobilidata vernieuwende verkeersoplossingen tot bij de weggebruikers. Het meest tastbare van Mobilidata zijn de intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze slimme verkeerslichten helpen ons om verkeersveiligheid en doorstroming beter met elkaar te verzoenen, zowel voor de actieve weggebruikers, het openbaar vervoer als voor het gemotoriseerd verkeer en in het bijzonder hulpdiensten.Zes intelligente kruispunten

In de loop van de maand mei worden nu op zes kruispunten in Hasselt de verkeersregelaars omgebouwd naar intelligente verkeerslichten:

  • Koning Boudewijnlaan (N702) x Voorstraat
  • Gouverneur Verwilghensingel (R71) x Universiteitslaan (N702)
  • Universiteitslaan (N702) x Via Media x Trichterheideweg
  • Universiteitslaan (N702) x Kiezelstraat
  • Universiteitslaan (N702) x Campuslaan
  • Gouverneur Verwilghensingel (R71) x Diepenbekerweg (N2)

Dit najaar volgt de ombouw van andere Hasseltse kruispunten op gewestwegen, bijvoorbeeld op de Sint-Truidersteenweg (N80).Hinder op kruispunten: politie regelt verkeer

Tijdens deze werken zal op elk kruispunt noodgedwongen de verkeerslichtenregeling één dag buiten dienst genomen moeten worden. Dit gebeurt buiten de spitsuren tussen 9u en 16u, en de lokale politie zal dan optreden om het verkeer te regelen. Dit zal verkeershinder met zich meebrengen. Nauwe opvolging in opstartfase

Wanneer de installaties volledig klaar staan voor indienstname, worden ze meteen uitvoerig getest. Er volgt nadien een observatieperiode, om een goede werking te garanderen. Eventueel wordt er bijgestuurd.