Overslaan en naar de inhoud gaan

Nutswerken kruispunten Antwerpsesteenweg (N70) Oostakker starten pas deze zomer

Nutswerken kruispunten Antwerpsesteenweg (N70) Oostakker starten pas deze zomer

Het veiliger maken van het knooppunt R4 – Antwerpsesteenweg staat al langer op de agenda van het Agentschap Wegen en Verkeer. Met de aanleg van bredere en veiligere fietspaden, overzichtelijke kruispunten, veiligere fietsoversteken en een conflictvrije verkeersregeling moet dit knooppunt een veilig punt worden voor alle weggebruikers. Met de vergunning op zak stond AWV klaar om te starten maar door een vertraging in de planning bij de nutswerken, moeten de wegen- en rioleringswerken noodgedwongen uitgesteld worden naar maart 2022.

WIJZIGING PLANNING KRUISPUNTEN ANTWERPSESTEENWEG (N70) OOSTAKKER STARTEN PAS DEZE ZOMER

Nutswerken deze zomer
In augustus van dit jaar, en niet zoals eerder gecommuniceerd in maart 2021, starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van de leidingen aan het knooppunt R4 - Antwerpsesteenweg. Die wijziging is vooral een gevolg van de COVID19-pandemie die voor vertraging zorgde in de uitvoering van alle werven van de nutsmaatschappijen. Doordat eerdere werven vertraging opliepen schuift nu ook de werf in Oostakker verder op in de planning.
 
Heraanleg voorjaar 2022
Omdat de wegen-en rioleringswerken pas na de nutswerken kunnen beginnen, wijzigt ook die timing. De werken aan de weg en riolering zullen niet eerder dan in maart 2022 van start kunnen gaan. Ze zullen 2 jaar duren. Als alles verder volgens planning kan verlopen en de weersomstandigheden goed zijn, moet de vernieuwing van het knooppunt in het voorjaar van 2024 klaar zijn.