Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe versies van de BIM- en CAD-standaarddocumenten

Nieuwe versies van de BIM- en CAD-standaarddocumenten

Instructiebundel versie 2.2

Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie

De instructiebundel heeft als doel duidelijke richtlijnen en technische bepalingen mee te geven aan de opdrachtnemer (landmeet- en studiebureaus, aannemers) rond o.a.:

 • De 3D-opmeting van terreinobjecten en het aanmaken van een digitaal terreinmodel;
 • De opmaak van plannen, zowel tijdens de ontwerp-, uitvoerings- als as-builtfase;
 • De aan te leveren BIM-modellen, plannen en bestanden;
 • De controles waaraan de (deel)leveringen van opmetingen, plannen... worden onderworpen.

De voornaamste wijzigingen in deze nieuwe versie zijn: 

 • Aanpassing termijnen kwaliteitscontrole
 • Aanleveren signalisatieplannen
 • Naamgeving plannen (CAD-bestanden)
 • Termijnen en inhoud as-builtdossier
 • Nieuw hoofdstuk rond het aanleveren van OTL-conforme data
 • Tekstuele correcties en verduidelijkingen

 

Je vindt de instructiebundel terug op onze website: 

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten (zoekterm ‘Instructiebundel’)

 

Het MOW/AWV Topografisch Legendeboek uitbreiding voor OTL-objecten SB250

Deze legende weerspiegelt de opgemeten objecten en methoden die reeds jarenlang door landmeters van de Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken worden gebruikt.

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe versie zijn:

 • Nieuwe en gewijzigde steekkaarten door de aanpassingen aan de GRB-skeletbestekken (sep 2020)
 • Afstemming met het dienstorder MOW/AWV/2019/2 rond toegelaten types wegsignalisatie en wegmarkeringen
 • Afstemming met OTL v1.0 SB250

Je vindt het Legendeboek terug op onze website: 

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten (zoekterm ‘Legendeboek’)

 

MOW-AWV Topografische legende - GRB-conform_Versie 2.0

BIM-uitvoeringsplan

AWV BIM-uitvoeringsplan Template V2.0

Het BIM-uitvoeringsplan zorgt voor een projectspecifieke invulling van de principes uit het BIM-protocol. 

Op basis van de ervaring in projecten het afgelopen jaar en de feedback die we van opdrachtnemers hebben mogen krijgen, was het tijd voor een nieuwe versie van de template van het AWV BIM-uitvoeringsplan voor infrastructuurprojecten.

 

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd: 

 • Verwijzing naar de technische specificaties voor ondersteunde OTL-aanleverformaten in de Instructiebundel
 • Meer gedetailleerde richtlijnen voor naamgeving BIM-bestanden
 • Verduidelijken van de definities van de verschillende LOG-niveaus
 • In Bijlage 1 (BIM-toepassingen) werden de definities van de verschillende toepassingen verder verduidelijkt
 • Bijlage 2 (LOG-tabel) en Bijlage 3 (Clashdetecties) werden gealigneerd met de thematische OTL-deelimplementatiemodellen (OTL V1.0) op wegenenverkeer.data.vlaanderen.be

Je vindt het BIM uitvoeringsplan terug op onze website: 

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten (zoekterm ‘BIM-uitvoeringsplan’)