Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat/Breendonkstraat in Puurs-Sint-Amands

Nieuwe verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat/Breendonkstraat in Puurs-Sint-Amands

In de nacht van 6 op 7 oktober werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de verkeerslichten op het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat en Breendonkstraat, in Puurs-Sint-Amands. Een nieuwe lichtenregeling gaat in werking op 15 oktober. Tijdens de voorbereidende werken is de A12 afgesloten, zowel richting Brussel als richting Antwerpen. Op 15 oktober is de middenberm ter hoogte van het kruispunt afgesloten en kan het verkeer de A12 niet kruisen.

Om de verkeersveiligheid te verhogen en een vlotte doorstroming van het verkeer te garanderen, op het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat en Breendonkstraat, voegt AWV een nieuwe regeling in voor de verkeerslichten. Daarom plaatst een aannemer in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 oktober nieuwe portieken. Tegelijk voert hij voorbereidende werken uit om de hinder bij de indienstname te beperken. Op zaterdag 15 oktober, rond 17u of vroeger, treedt de nieuwe verkeerslichtenregeling dan in werking.

Wat verandert er op het kruispunt

De nieuwe regeling verhoogt de verkeersveiligheid op het kruispunt op verschillende manieren. Ten eerste wordt een zogenaamde ‘dilemmazone bewaking’ in de lichtenregeling ingevoerd om het aantal kop-staartbotsingen te doen dalen. Een dilemmazone is het gebied waar bestuurders beslissen of ze door het oranje rijden of stoppen. In die zone komt extra detectie zodat het licht iets langer groen blijft als een voertuig zich in de dilemmazone bevindt, alvorens naar oranje wordt overgegaan. Zo wordt vermeden dat een eerste bestuurder beslist om te stoppen en het achterliggende verkeer niet.

Verder zal een knipperlicht het verkeer, dat vanuit de Veurtstraat of de Breendonkstraat de A12 opdraait, waarschuwen dat fietsers en voetgangers de A12 kunnen oversteken. Ook stelt AWV de lichten zo af dat fietsers en voetgangers even lang groen hebben. Momenteel hebben fietsers langer groen dan de voetgangers, wat voor verwarring kan zorgen bij bestuurders.

Omleiding werken nacht 6-7 oktober

Tijdens de eerste nacht van de werken is de A12 ter hoogte van het kruispunt in beide richtingen volledig afgesloten, van 21u00 tot 06u00. De A12 kruisen kan wel via de Veurtstraat en Breendonkstraat. Verkeer richting Antwerpen verlaat de A12 in Londerzeel via de Technologielaan en de Weversstraat. Verkeer richting Brussel verlaat de A12 via complex Willebroek-Zuid en de Koning Boudewijnlaan (N16).

Omleiding werken 15 oktober

Op 15 oktober, van 08u00 tot 17u00, voert AWV nog enkele laatste werken uit om de nieuwe lichtenregeling in werking te laten treden. De middenberm van de A12 wordt hiervoor afgesloten omdat de verkeerslichten kortstondig gedoofd worden. De A12 kruisen is dan niet mogelijk. Verkeer komende van de Veurtstraat kan bijgevolg niet links afslaan richting Antwerpen. De omleiding loopt via Meerstraat - Oudemanstraat - Weversstraat - Technologielaan. Verkeer komende van de Breendonkstraat, dat naar Brussel wil, kan keren op het complex Willebroek-Zuid.

De aannemer zal mogelijks, in de loop van de dag, rijvak per rijvak ook kortstondig (maximaal telkens 30 minuten) afsluiten om kleine aanpassingswerken uit te voeren. Welk rijvak er precies ingenomen wordt, op welke tijdstip, en in welke richting, hangt af van de situatie op de werf.

Meer info

De omleidingsplannetjes en de meest actuele info over de werken is steeds beschikbaar via de website www.wegenenverkeer.be/puurs-sint-amands.