Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe ruiterpoort op Weg naar Opglabbeek in Meeuwen

Nieuwe ruiterpoort op Weg naar Opglabbeek in Meeuwen

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst momenteel een nieuwe ruiterpoort op de Weg naar Opglabbeek (N76) in Meeuwen. De poort komt er om overstekende dieren op dit traject - naast de ecorasters, wildafrastering en het wildwaarschuwingssysteem - nog beter te kunnen beschermen. Dieren die in het wild leven, worden op deze manier gedwongen om zich naar veilige oversteekplaatsen te begeven. Met een poort blijft de populaire paardenroute toegankelijk voor de vele ruiters en menners in de Duinengordel en het Nationaal Park Hoge Kempen.

 

Wildafsluiting aan oostzijde Gestelstraat

De poort wordt in samenspraak met de verschillende partners o.a. het Agentschap Natuur en Bos ter hoogte van de Gestelstraat, aan de oostzijde, geïnstalleerd. Ze zal handmatig bediend kunnen worden door ruiters en menners. De poort werd zopas geplaatst en in de loop van de week rondom verder afgewerkt. Voor de uitvoering van deze werken is een tweetal weken bij droge weersomstandigheden voorzien. De werken vinden voornamelijk plaats in de berm en gebeuren met minimale hinder voor actieve weggebruikers en doorgaand verkeer. Na de uitharding van het beton kan de ruiterroute, die momenteel tijdelijk is omgeleid, terug in gebruik worden genomen.

 

Op sommige plaatsen verstoren of ‘versnipperen’ gewest- en snelwegen gebieden met waardevolle fauna en flora. Om die leefgebieden opnieuw met elkaar te verbieden zijn er ‘ontsnipperende’ maatregelen nodig. Vlaanderen zet al lang in op ecologische ontsnippering. In 2020 werd bijkomend het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) goedgekeurd, met daarin 15 prioritaire knelpunten. Meer info