Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe geluidsschermen voor Sint-Andries en Sint-Michiels

Nieuwe geluidsschermen voor Sint-Andries en Sint-Michiels

Vanaf begin maart 2022 plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe geluidsschermen langs de Expresweg (N31) in Brugge. De nieuwe schermen komen over een afstand van ongeveer 2 kilometer aan beide kanten van de weg. Ze moeten de wijken Sint-Andries en Sint-Michiels beter beschermen tegen geluidshinder.

Lager dan 60 dB

Uit metingen bleek dat de geluidsniveaus langs de Expresweg (N31) in Brugge op verschillende plekken hoger lagen dan de vooropgestelde grens van 60 dB. Om dat te verhelpen, onderzocht Wegen en Verkeer welke maatregelen nodig waren. Het resultaat van de studies: nieuwe schermen tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan aan beide kanten van de weg. Het bestaande scherm aan de Wittemolenstraat wordt ook nog enkele honderden meters verder doorgetrokken tot aan de Koning Albert I-laan. 

Tussen 2,5 en 6 meter hoog

De hoogte van de nieuwe schermen varieert tussen 2,5 en 6 meter. De ideale hoogte van elk scherm werd bepaald op basis van simulaties. Per locatie werd zo onderzocht welke hoogte nodig is om het geluidsniveau lager dan 60 dB te krijgen. Nog hogere schermen zouden geen hoorbaar verschil maken. Bovendien zijn geluidsschermen erg duur, dus worden ze niet hoger dan nodig.

Schermen geplaatst tegen eind 2022

Vanaf begin januari 2022 gebeuren er voorbereidende groenwerken langs de Expresweg. Om de schermen te plaatsen, moeten er enkele bomen gerooid worden. Ze worden gecompenseerd door nieuwe bomen, verderop aan de Duzeelsesteenweg (N376). Vanaf begin maart start de aannemer met het plaatsen van de geluidsschermen zelf. Als alles volgens planning verloopt, staan alle schermen er tegen eind 2022. 

Weinig hinder

De hinder tijdens de werken blijft relatief beperkt. Er wordt vooral gewerkt op de parallelwegen naast de Expresweg. Deze wegen moeten tijdelijk afgesloten worden voor auto’s wanneer de aannemer de schermen plaatst. Fietsers kunnen er wel altijd langs de werf rijden. Op de Expresweg zelf blijft de hinder beperkt: auto’s kunnen altijd gebruik maken van twee rijstroken in elke richting.
Actuele informatie over de fasering van de werken en achtergrondinformatie over de werking van de geluidsschermen is terug te vinden op wegenenverkeer.be/brugge.