Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe geluidsschermen voor Borgerhoutse Tuinwijk

Nieuwe geluidsschermen voor Borgerhoutse Tuinwijk

Vanaf 13 juni 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid in samenwerking met de stad Antwerpen met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen langs de zuidkant van de E313, ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout. De bestaande, verouderde schermen worden weggehaald en vervangen door schermen die bijna dubbel zo hoog reiken. Het gaat om een investering van bijna 2,5 miljoen euro. Nadat de werken in de paasvakantie waren uitgesteld heeft AWV zich ingespannen om de werken toch nog te kunnen laten plaats vinden voor de zomervakantie. Tijdens de werken wordt er hinder verwacht op de E313 richting Hasselt ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Oost en op de aansluiting van de Ring (R1) naar de E313. Het verkeer moet ter hoogte van de werfzone over 2 of 3 rijstroken passeren.

Nieuwe geluidsschermen hoognodig
De huidige schermen langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout dateren van de jaren ’80 en zijn afgestemd op het verkeer van toen. Sindsdien is het verkeer sterk toegenomen, waardoor de huidige schermen met een hoogte van 3,5m niet langer volstaan.
De nieuw ontworpen geluidsschermen van 6 meter hoog dringen het geluid sterker terug en verhogen zo de leefbaarheid in de Tuinwijk. Ook al hangt dat effect samen met onder andere de weersomstandigheden, de afstand van de geluidsschermen tot de woning en de hoogte van de woning, het zal voor vele omwonenden een voelbare verbetering zijn.
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ik ben zeer tevreden dat de plaatsing van de geluidschermen toch nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden. De nieuwe geluidsschermen zijn een absolute meerwaarde voor de omwonenden en moeten bijdragen tot een betere leefbaarheid. Het zal een voelbare verbetering zijn voor iedereen. Daarnaast blijft het bestaande groen zoveel mogelijk behouden.”
 
Antwerps schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Minder geluidsoverlast in onze stad: dat is de ambitie van ons Geluidsactieplan. De geluidsschermen aan de Tuinwijk zijn daar een belangrijk onderdeel van. Bovendien zorgen de nieuwe geluidsabsorberende schermen ook voor minder geluidsweerkaatsing richting het parkgebied van het Rivierenhof, aan de overzijde van de E313. We hopen deze samenwerking met Vlaanderen verder te kunnen zetten in andere geluidsknelpunten ter hoogte aan de A12 ter hoogte van Ekeren, Berendrecht en Zandvliet.”
 
Waar komen de nieuwe schermen precies?
De nieuwe geluidsschermen komen in de bocht van de E313 ter hoogte van de Tuinwijk, aan de noordzijde van de Weerstandlaan en de Griffier Schobbenslaan. De ‘geluidsmuur’ wordt niet alleen hoger maar ook langer. Langs de kant van de Jagersstraat en de Collegelaan worden de schermen verder doorgetrokken over een afstand van ongeveer 50 meter. De totale lengte van de nieuwe geluidsbarrière bedraagt ongeveer 600 meter.

Werken starten vanaf 13 juni met hinder op snelweg

Uitzicht van de nieuwe schermen
De nieuwe geluidsschermen worden opgebouwd uit aluminium panelen, bevestigd in een metalen draagstructuur op een betonnen fundering. De aluminium panelen bevatten ook isolatie uit steenwol om geluid te absorberen. De geluidsschermen krijgen een groene kleur om zo weinig mogelijk op te vallen in de omgeving en zullen, zoals dat nu reeds het geval is, enkel zichtbaar zijn vanop de snelweg. De groenstrook tussen de Tuinwijk en de snelweg blijft behouden.
 
Werken in fasen
De aannemer zal op 13 juni starten met voorbereidende werken zoals het snoeien van groen en het rooien van bomen langs de werkzone. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk behouden. Ook worden in deze fase de oude geluidschermen afgebroken. De voorbereidende werken nemen twee weekends in beslag: 13-14 juni en 20-21 juni 2020.
Daarna, vanaf 27 juni, begint de aannemer aan de hoofdwerken met de opbouw van de nieuwe geluidsschermen. Tijdens de hoofdwerken, die gespreid worden over 2 weken en 3 weekends, wordt ook de rechterrijstrook van de E313 richting Hasselt mee vernieuwd. Tegen maandag 12 juli moeten de werken volledig klaar zijn. Deze planning is onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden.

Boven: situatie tijdens voorbereidende werken en op weekdagen tijdens hoofdwerken.
Boven: situatie tijdens weekends in periode hoofdwerken.

Verkeershinder op E313 richting Hasselt
Tijdens de werken zal er hinder zijn voor het verkeer op de E313 richting Hasselt. Tijdens de voorbereidende weekends zijn er 3 rijstroken beschikbaar. Tijdens de eigenlijke werken zijn er slechts 2 rijstroken beschikbaar op weekenddagen. Op weekdagen blijven er altijd 3 rijstroken beschikbaar voor verkeer richting Hasselt. De oprit naar de E313 vanaf de Singel (R10) wordt tijdens de werken steeds afgesloten. Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u. Voor het verkeer op de E313 richting Antwerpen is er nooit hinder.
 
Meer informatie
Meer informatie zoals afbeeldingen en kaartmateriaal over de vernieuwing van de geluidsschermen en de verkeershinder tijdens de werken is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.