Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietsoversteek naar Hemelspark op Tongersesteenweg (N20)

Nieuwe fietsoversteek naar Hemelspark op Tongersesteenweg (N20)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een verlichte fietsoversteek aanleggen over de Tongersesteenweg (N20) in Kortessem. Die nieuwe oversteek verbindt de nieuw aangelegde fiets- en wandelpaden tussen Kortessem-centrum en Hemelspark. AWV vroeg eind november een omgevingsvergunning aan. Vanaf dinsdag 30 januari 2024 start het openbaar onderzoek.

De Tongersesteenweg onderbreekt het nieuwe wandel- en fietspad tussen het centrum van Kortessem en natuurspeelzone Hemelspark. Door een fietsoversteek aan te leggen, wil AWV de barrière wegnemen die de gewestweg vormt voor actieve weggebruikers.  

De oversteek wordt in een zigzagvorm aangelegd. Om ruimte te creëren, schuiven de rijweg en de  fietspaden naar buiten. Het nieuwe stuk fietspad wordt twee meter breed en in asfalt aangelegd. De bermen worden ingezaaid met gras.  

Flankerend zijn er enkele bijkomende maatregelen, om de verkeersveiligheid te verhogen in de omgeving. Zo werd de zone 50 (bebouwde kom) verder uitgebreid richting Guigoven, en wordt er trajectcontrole voorzien. Enkele niet-vergunningplichtige bomen verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe fietspad.

Kennisgeving plannen openbaar onderzoek 

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig voor de fietsoversteek. Op 30 januari 2024 start daarvoor het openbaar onderzoek. Tot en met 28 februari 2024 kan iedereen het plan inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het plan inkijken kan:

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Start van de werken

De werken zijn ten vroegste gepland in het voorjaar van 2024. Voorafgaand verplaatsen en vervangen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, elektriciteit, telecom en telefonie.