Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietsbrug en transformatie ovonde moeten Campus Ardoyen (Zwijnaarde) in de toekomst beter bereikbaar maken

Nieuwe fietsbrug en transformatie ovonde moeten Campus Ardoyen (Zwijnaarde) in de toekomst beter bereikbaar maken

N60 - GENT

De Campus Ardoyen in Zwijnaarde is een campus in beweging. De campus groeit en ook de verkeersstromen zullen de komende jaren toenemen. Om ervoor te zorgen dat die groei niet leidt tot stilstand en overlast werkten Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, de Stad Gent, De Lijn en Universiteit Gent aan een toekomstplan. Dit plan moet de campus en de ruimere omgeving op een vlotte, veilige en duurzame manier bereikbaar maken en houden. Dat plan krijgt nu concreet vorm. In de komende jaren wordt een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd met een fietsbrug over de R4, E40 en de Ringvaart. Er komt een nieuwe busbaan in beide richtingen op de Grotesteenweg-Noord en de Oudenaardsesteenweg. Er wordt ook een nieuw ontwerp gemaakt voor de ovonde. De eerste werken zouden in 2025 van start kunnen gaan. Op 14 december worden de plannen voorgesteld tijdens een infomarkt.

Duurzame oplossingen voor groei

Het Technologiepark in Zwijnaarde langs de Grotesteenweg-Noord (N60) blijft groeien. Die groei betekent ook meer verkeer. Om de campus in de toekomst vlot bereikbaar te houden zijn veilige en duurzame oplossingen noodzakelijk. De afgelopen jaren onderzochten de Vlaamse Overheid, Stad Gent en de Universiteit Gent mogelijke pistes. Daarbij werd er gefocust op 3 elementen: een vlotte en veilige fietsverbinding tussen het Technologiepark en de Sterre, een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer ter hoogte van de ovonde.

Nieuwe fietsverbinding

De plannen voor de fietsverbinding zijn intussen klaar. Het tracé van de nieuwe verbinding tussen Campus Ardoyen en De Sterre ligt vast. Het nieuwe fietstraject zorgt voor een volledig afgescheiden fietspad tussen Campus Ardoyen en Campus De Deyne. Via aparte aftakkingen zullen Don Bosco, en het fietspad langs de R4-binnenring en buitenring ook bereikbaar zijn. De fietsverbinding sluit in het noorden aan op een nieuw dubbelrichtingsfietspad richting De Sterre, via de oostzijde van de noordelijke op- en afrit van de binnenring van de R4. De op- en afrit worden zo aangepast dat fietsers en auto’s hier niet meer met elkaar in conflict komen. Voor de aanleg van de gehele fietsverbinding (fietsbruggen, -tunnels, heraanleg De Pintelaan tussen de N60 en R4, aanpassing van het complex,…) heeft de Vlaamse overheid ongeveer 20 miljoen euro vrijgemaakt.

Ontwerp fietsbrug

"Om de snelweg, de R4 en de Ringvaart te kruisen bouwen we 2 fietsbruggen. Die stalen constructies zullen samen bijna 160 meter lang zijn. Het ontwerp van de brug verenigt de zorg om fietsers maximaal te beschermen tegen de weerselementen en het streven naar voldoende openheid om het fietsen comfortabel en veilig te doen voelen, aldus minister Peeters. “Tegelijk is er geprobeerd om de stalen bogen van de brug zo klein mogelijk te houden, wat ook verklaard waarom ze dwars met elkaar verbonden zijn. Die optimalisatie komt er dan weer vanuit de zorg voor het milieu (CO2-impact van staal) en de visuele impact op de omgeving.” 

De bruggen zullen gebouwd worden in een atelier en per schip ter plaatse gebracht worden. Begin 2024 wil Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning aanvragen. In 2025 moet de schop in de grond gaan.

"Campus Ardoyen zal de komende jaren enorm groeien en daar moet ook de omgeving op aangepast worden. Het is belangrijk dat iedereen vlot en veilig naar de universiteit, naar één van de vele bedrijven of naar een school in de buurt kan. Een veilige fietsverbinding en een goede ontsluiting met het openbaar vervoer zijn daarbij essentieel. Ook voor de bewoners en de bereikbaarheid van Zwijnaarde zijn deze plannen broodnodig." Sofie Bracke, Schepen van Economie en Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit.

Busbaan verschijnt, ovonde verdwijnt

Naast de bouw van de fietsbrug wordt ook voorzien in de omvorming van de ovonde en de aanleg van een busbaan op de Oudenaarsesteenweg en de Grotesteenweg-Noord. “De busbaan op de N60 zal in twee richtingen voorzien worden en moet zorgen voor een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer”, vertelt minister Peeters. Andere maatregelen voor een vlotte doorgang van het openbaar vervoer worden nog onderzocht.

Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor de huidige ovonde. Dit moet zorgen voor een vlottere en veiligere afwikkeling van het verkeer en de oversteekbaarheid van de N60 door actieve weggebruikers verbeteren. Voor die laatste wordt gedacht aan fiets- en voetgangerstunnels. Hoe de bovengrondse kruisingen precies vorm krijgen is nog voorwerp van onderzoek. Op dit moment worden verschillende kruispuntoplossingen gesimuleerd. In de loop van 2024 willen de partners tot een finaal concept komen.

Infomarkt op 14 december

Het ontwerp van de fietsbrug wordt voor het eerst toegelicht aan het grote publiek op de infomarkt van 14 december. Op deze infomarkt bundelen de betrokken partners de krachten om het totaalverhaal voor de omgeving van de campus te vertellen: Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn lichten het mobiliteitsluik toe, Stad Gent informeert over het RUP dat aan de basis ligt voor de plannen en licht ook haar visie rond studentenhuisvesting toe. Universiteit Gent en de vzw Campus Ardoyen lichten de plannen met en activiteiten op de campus toe. De infomarkt vindt plaats in zaal ‘de nieuwe Melac’ in Zwijnaarde (Dorpsstraat). Iedereen is welkom tussen 17u en 20u30.

Meer info en beeldmateriaal

Meer info over dit project vindt u op de website www.wegenenverkeer.be/gent. 3D-renders kan u via deze link downloaden.