Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe brug Kloosterstraat Drongen feestelijk ingefietst

Nieuwe brug Kloosterstraat Drongen feestelijk ingefietst

E40 - GENT

De werken aan de brug van de Kloosterstraat over de E40 in Drongen bij Gent zijn op vrijdag 31 mei afgerond. Daarmee komt een einde aan een jaar werken en hinder, maar is ook één van de meest verouderde en kritieke bruggen op het Vlaamse wegennet vervangen. Tegelijk is van de werken gebruikgemaakt om de verkeerssituatie op en rond de brug veiliger te organiseren. Om dat te vieren is op vrijdag 31 mei in de ochtend de brug feestelijk ingefietst door de Stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de kinderen van naburige scholen en enkele buurtbewoners.

Brug Kloosterstraat open

De werken aan de brug over de E40, de brughellingen en de Kloosterstraat zijn in de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 mei afgerond met een laatste afsluiting van de E40. Een jaar na de start van de werken is de brug af en daarmee houdt het Agentschap Wegen en Verkeer zich mooi aan het vooropgestelde schema. De opening van de brug betekent niet alleen een einde aan een jaar hinder maar ook de start van een nieuwe en veiligere verkeerssituatie op en rond de brug. Zowel schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw als het hoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer Kathy Vandenmeersschaut tekenden vrijdagochtend present om samen met schoolkinderen uit de buurt en enkele buurtbewoners de brug in te fietsen.

Drongen
Drongen

Prioritair kunstwerk

De vervanging van de brug over de Kloosterstraat is een belangrijk project voor de Vlaamse Overheid. Het was immers één van de meeste kritieke bouwwerken op het wegennet en stond daarom op de ‘lijst prioritaire kunstwerken’. De brug was in zeer slechte staat en moest dringend aangepakt worden om de veiligheid te garanderen. De vervanging van de brug is het resultaat van het actieplan dat onder stimulans van Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken is opgezet om de historische onderhoudsachterstand bij bruggen en tunnels versneld aan te pakken.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Vlaanderen telt ongeveer 1.700 bruggen op autosnelwegen en gewestwegen. Een groot deel is verouderd en kampt met een historische onderhoudsachterstand. Ik heb aan het begin van deze legislatuur resoluut gekozen om in te zetten op deze onderhoudsachterstand van de bruggen en de resultaten beginnen zichtbaar te worden, ook hier in Drongen. De nieuwe brug van de Kloosterstraat is één van de projecten die kadert binnen het grote vervanging- en renovatieprogramma ‘Overbruggen’ waarbij we verouderde bruggen versneld aanpakken.”

Drongen

Meer dan een vervanging

Het project behelst echter meer dan een loutere vervanging van de bestaande brug. De nieuwe brug  heeft een grotere overspanning en breedte creëert daardoor veel meer ruimte en veiligheid voor de fietsers. Een breed en met betonnen bakens beveiligd dubbelrichtingsfietspad houdt fietsers en voetgangers veilig en comfortabel gescheiden van passerend vrachtverkeer. Extra ruimte is er ook langs de E40 en de brug is voorzien om zich aan/in te passen in de toekomstplannen voor het complex Drongen. 

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Door de goede samenwerking met de stad  hebben we van een loutere brugvervanging een project gemaakt dat ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgeving zal verbeteren. Dankzij onder meer het brede dubbelrichtingsfietspad en het nieuwe voetpad gaan fietsers en voetgangers er hier sterk op vooruit.”

Veiliger verkeer voor Baarle en Drongen

Samen met de brug is ook de verkeerscirculatie in de omgeving aangepakt. Op die manier wil de Stad Gent vrachtverkeer rechtstreeks naar het bedrijventerrein Booiebos en de hoofdwegen leiden. Op die manier kunnen we zwaar verkeer uit de schoolomgeving en dorpskernen weren, fietsers scheiden en de veiligheid verhogen.

Zo zullen fietsers nu via een volledig nieuw fietspad onder de brug richting bedrijventerrein Drongen I of richting Baarle rijden zonder een auto of vrachtverkeer te kruisen. Schepen van Mobiliteit, Publieke ruimte en Stedenbouw: “Baarle kampt al jaren met sluipverkeer van en naar het bedrijventerrein. Een verkeersfilter en veilige fiets- en voetpaden geven de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit van de buurtbewoners een échte boost.”