Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw kruispunt op N16 ter ontsluiting van winkelpark

Nieuw kruispunt op N16 ter ontsluiting van winkelpark

In de lus van de R6 in Mechelen wordt momenteel het nieuwe winkelpark Malinas gebouwd. Het winkelpark zal in de toekomst te bereiken zijn via een nieuw lichtengeregeld kruispunt langs de N16. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start eerstdaags met de aanleg van dit kruispunt. De werken beginnen vanaf 2 juni en zullen tot eind augustus duren. Het verkeer op de N16 zal weinig hinder ondervinden. Tijdens de gehele periode blijven er steeds twee rijstroken beschikbaar in beide richtingen.  

Nieuw kruispunt
Om het toekomstige verkeer van en naar het nieuwe winkelpark veilig en vlot te laten verlopen, wordt een nieuw kruispunt aangelegd op de N16, ter hoogte van de oprit naar de R6. Het kruispunt wordt beveiligd met verkeerslichten en zal ook twee bushalteplaatsen tellen voor een vlotte verbinding met het openbaar vervoer. Voor fietsers en voetgangers worden ten slotte veilige oversteekplaatsen voorzien.

Uitsnede van het nieuwe kruispunt op de N16

Nauwelijks hinder tijdens werken
De werken aan het kruispunt starten vanaf dinsdag 2 juni en zullen tot eind augustus duren. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken blijven er gedurende de volledige periode steeds twee rijstroken beschikbaar in beide richtingen. Ter hoogte van de werfzone kunnen de rijstroken tijdelijk wat opgeschoven worden in functie van de fasering. 
 
Meer informatie
Opgelet: de huidige planning is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden en kan daardoor nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/mechelen.

Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.