Overslaan en naar de inhoud gaan

N79 Tongeren - Infosessie zuidoostelijke omleidingsweg

N79 Tongeren - Infosessie zuidoostelijke omleidingsweg

De plannen voor de nieuwe Zuidoostelijke omleidingsweg (N79) zijn volop in voorbereiding. Die weg zal de Maastrichtersteenweg in de toekomst verbinden met de industriezone Overhaam en zo door naar de Luikersteenweg (N20). “Op die manier wordt een groot deel van het zwaar verkeer weggehouden uit de stadskern. Het milieueffectenrapport voor de nieuwe weg werd onlangs afgerond. De eerste werken op het terrein starten begin 2022, met de afbraak van de voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert op dinsdag 26 oktober een digitale infosessie voor alle geïnteresseerden, met een update over het project en het MER-rapport.

Om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk weg te houden uit het centrum, wordt er werk gemaakt van enkele omleidingswegen die het verkeer rond de stad leiden. “Het eerste deel van de omleidingsweg, de noordoostelijke, loopt straks van de Bilzersteenweg naar de Maastrichtersteenweg”, duidt minister Peeters. “Het tweede deel, de zuidoostelijke omleidingsweg, vormt straks de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg via industriezone Overhaam. Die wegen zullen een enorme verbetering betekenen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Tongeren. Eens de omleidingswegen er liggen, kunnen we ook werk maken van een grondige herinrichting van de wallen, met meer groen en meer ruimte voor fietsers.” 

De nieuwe zuidoostelijke omleidingsweg loopt straks van de Jaminéstraat langs het spoor en via een nieuwe spoorwegonderdoorgang richting de Neremweg en Overhaamlaan. De huidige tunnel onder het spoor, waar nu het verkeer van de Maastrichtersteenweg het centrum binnenrijdt, wordt enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Een veilige fietsoversteek naar de Kevie wordt voorzien aan de Oude Blaarstraat. Ook de Maastrichtersteenweg (N79) zal vernieuwd worden met veilige fietspaden. 

Milieueffecten en milderende maatregelen in kaart 
Minister Peeters: “We investeren de komende jaren verder in veilig verkeer door in te zetten in weginfrastructuur en capaciteit rondom Tongeren. De omleidingswegen zullen straks extra zuurstof geven aan de stadskern.” De verschillende dossiers kennen een historiek van decennia, maar kennen nu een vooruitgang. Voor het traject van de zuidoostelijke omleidingsweg werd in 2019 voor de optie langs de spoorweg gekozen. Voor dat tracé werden nu ook de effecten op het milieu en de omgeving onderzocht. Dit najaar dient AWV de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. “Na het bekomen van de omgevingsvergunning starten de werken van de nieuwe doorgang onder het spoor in de loop van 2022,” aldus Peeters.

Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu) effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd. Zo onderzocht men onder meer de factoren geluid, water, bodem, biodiversiteit,... . Op enkele stukken van het tracé zal het nodig zijn om geluidswerende maatregelen te nemen, vooral nabij bebouwing. Dat kan door het gebruik van geluidsarm asfalt, het toepassen van een snelheidsverlaging, of het lokaal voorzien van een geluidsscherm of -wal. In functie van de rijke natuurlijke omgeving worden enkele faunapassages en geleidingswanden voorzien.

Eerste actie op het terrein in de loop van 2022
De uitvoering van dit project zal gefaseerd over enkele jaren worden uitgevoerd. Begin 2022 verwachten we de afbraak van de voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat. Die werd reeds aangekocht door het Vlaams Gewest. Ook de bouw van de nieuwe spoorwegonderdoorgang zal volgend jaar aanvatten, na het bekomen van de omgevingsvergunning.  

Daarnaast zullen er ook nog heel wat gesprekken over grondverwervingen worden opgestart met de betrokken eigenaars. Het definitieve onteigeningsplan is nog in opmaak. 

Digitale infosessie op di. 26 oktober
Op dinsdag 26 oktober 2021 organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer een digitale infosessie over de Zuidoostelijke omleidingsweg. Daar krijgt u een stand van zaken van het project, met een uitgebreide toelichting van het voorontwerp en de bevindingen van het milieueffectenrapport (MER). 

Op de webpagina vind je alle info om deel te nemen aan de infosessie. Inschrijven kan tot maandag 25 oktober via www.wegenenverkeer.be/tongeren. Iedereen van harte welkom!