Overslaan en naar de inhoud gaan

N78 Lanaken - Verkeer vanaf woensdag rond de werfzone rotonde Tongersesteenweg

N78 Lanaken - Verkeer vanaf woensdag rond de werfzone rotonde Tongersesteenweg

Woensdag 20 oktober voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een belangrijke fasewissel door voor de bouw van de rotonde op de Tongersesteenweg (N78) in Lanaken. Doorgaand verkeer op de N78 rijdt vanaf dan via een bypass langs de werfzone. Het kruispunt met verkeerslichten aan Sportoase krijgt tijdelijk een extra tak zodat Sappi bereikbaar blijft. Voor fietsers geldt een veilige omweg via het fietsroutenetwerk. Houd rekening met extra verkeershinder in de omgeving van de werken. De gewijzigde verkeerssituatie blijft er tot het jaareinde.

Sinds de zomer hebben de verschillende aannemers al goed werk verricht. De verplaatstingswerken van de nutsmaatschappijen aan weerskanten van de Tongersesteenweg zijn achter de rug. De hoofdaannemer voor de infrastructuurwerken heeft ondertussen een gedeelte van van de toekomstige rotonde aangelegd, en de bijbehorende aansluitingen naar de stelplaats van De Lijn en naar Sportoase. 

 
De komende maanden staat de grootste brok werk op het programma: de verdere bouw van de rotonde, met ook de vernieuwing van de Tongersesteenweg en de toekomstige tak richting Sappi. Tegen het kerstverlof wil AWV de rotonde openstellen voor verkeer. Na Nieuwjaar volgt de afwerking. 

Minderhinder-maatregelen: fietsomleiding, bypass N78, vierarmenkruispunt Sportoase

Voor het vervolg van de werkzaamheden wijzigt de verkeerssituatie. Verkeer ondervond tot nu toe relatief weinig hinder. Dat verandert vanaf woensdag 20 oktober, wanneer AWV een belangrijke fasewissel doorvoert. 

Verkeer op de Tongersesteenweg blijft weliswaar mogelijk maar rijdt via een bypass rond de werfzone. Die tijdelijke route loopt eigenlijk via de toekomstige zijtak richting Sportoase. De werfweg kan straks relatief vlot worden omgebouwd tot definitieve rijweg. 

Het kruispunt met de Montaigneweg richting Sappi wordt volledig afgesloten. Het kruispunt aan Sportoase krijgt een extra, zuidelijke tak zodat het verkeer van en naar het papierverwerkingsbedrijf mogelijk blijft. Er ontstaat zo een tijdelijk vierarmenkruispunt met verkeerslichten. AWV wijst alvast op mogelijk langere wachttijden omdat er onvoldoende ruimte is voor aparte afslagstroken en groenfases. In de eerste dagen na opstart wordt de situatie van nabij opgevolgd om te kijken of er eventuele bijsturingen aan de lichten nodig zijn.

Het fietspad van de Tongersesteenweg is onderbroken ter hoogte van de werfzone. Voor fietsers geldt een veilig alternatief rond de werfzone, via de knooppunten van het fietsroutenetwerk langs de achterkant van Sportoase en het Heilig-Hartcollege. Ook fietsers langs het jaagpad moeten hun route aanpassen. Komende van Maasmechelen worden ze vroegtijdig opgevangen om via de fietstunnel onder de N78 langs het centrum te fietsen.