Overslaan en naar de inhoud gaan

N744 Genk - veilige fietsoversteek Wiemesmeerstraat

N744 Genk - veilige fietsoversteek Wiemesmeerstraat

Tegen de zomer vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Wiemesmeerstraat (N744) met de Schepersweg in Genk. Om de verkeersveiligheid te verhogen komen er een bijkomende fietsoversteek, vrijliggende fietspaden rondom het kruispunt, en nieuwe openbare verlichting. De infrastructuurwerken starten op 25 mei en duren ongeveer een maand. De verkeershinder blijft beperkt.

De huidige verkeerssituatie aan het kruispunt zorgt ervoor dat sommige fietsers de Schepersweg in tegengestelde richting oversteken. Bij de vernieuwing zal het agentschap het dubbelrichtingsfietspad doortrekken tot aan het enkelrichtingsfietspad aan dezelfde zijde van de Wiemesmeerstraat. Aan beide zijden van het kruispunt komen veilige fietsoversteekplaatsen. Door deze ingrepen komt er meer overzicht op het kruispunt en zal de veiligheid en comfort voor de fietsers verhogen.

N744 Genk - veilige fietsoversteek Wiemesmeerstraat

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde werkzaamheden met beperkte hinder
Om de verkeershinder te beperken, gebeuren de werkzaamheden in verschillende fases.
De voorbereidende werkzaamheden in de wegbermen gingen eind april al van start, met beperkte verkeershinder. 

De aannemer start op maandag 25 mei 2020 met de infrastructuurwerken aan het kruispunt. Eerst werkt hij 2 weken aan de fietspaden richting op- en afrittencomplex Genk-Oost. Daarna volgen gedurende 2 weken de fietspaden richting Zutendaal.  Tenslotte zal op 2 dagen tijd de nieuwe markeringen op de Wiemesmeerstraat aanbrengen. 

Tijdens deze werkzaamheden zal het gemotoriseerd verkeer op de Wiemesmeerstraat (N744) altijd kunnen blijven rijden. Tijdelijk gebeurt dat beurtelings met werfverkeerslichten.  

De Schepersweg zal gedurende twee weken afgesloten zijn ter hoogte van de werkzone, tijdens fase 2 (werkzone rijrichting Wiemesmeer). Dan wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de Wijerdriesstraat. 

Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzone passeren.