Overslaan en naar de inhoud gaan

N74 Hasselt - afsluiting middenberm Kempische Steenweg

N74 Hasselt - afsluiting middenberm Kempische Steenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de middenberm van de Kempische Steenweg (N74) ter hoogte van de Ranonkelstraat en de Zavelvennestraat afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt op vraag van de stad Hasselt, na grondige analyse van het dossier op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Zo zal de verkeersveiligheid op deze locatie verhogen.

De middenberm wordt vanaf 16 maart 2020 dichtgezet met flexibele paaltjes. Rondom het kruispunt komen aangepaste verkeersborden en markeringen. De aannemer zal de werkzaamheden uitvoeren op maandag 16 en dinsdag 17 maart. Hij zal werken vanop de middenberm, met beperkte verkeershinder. 

Beperkte ingreep verhoogt verkeersveiligheid aanzienlijk
De afgelopen jaren gebeurden meerdere ongevallen op deze locatie bij het oversteken van of het keren via de middenberm.  Op basis van deze gegevens, het beperkt aantal effectieve oversteekbewegingen en de nabijgelegen alternatieven voor de weggebruikers werd besloten om de middenberm af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Door middel van deze beperkte ingreep zal de verkeersveiligheid op dit punt verhogen.

Fietsers kunnen nog steeds oversteken op deze plek.  Het voorzien van een extra beveiligde fietsoversteek op dit kruispunt is op dit moment echter niet aangewezen, gezien de intensiteiten en de nabijheid van veilige oversteek aan de verkeerslichten in de omgeving.

Door het afsluiten van de middenberm zal men vanuit de Ranonkelstraat en de Zavelvennestraat alleen nog rechts uit de Kempische Steenweg kunnen oprijden. Het verkeer op de Kempische Steenweg kan keren aan eerstvolgende kruispunten.