Overslaan en naar de inhoud gaan

N73 Kinrooi - opstart grondverwervingen voor nieuwe fietspaden Breeërsteenweg

N73 Kinrooi - opstart grondverwervingen voor nieuwe fietspaden Breeërsteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N73 Breeërsteenweg in Kinrooi te vernieuwen, vanaf het begin van de bebouwde kom aan de Kloosterstraat tot het einde van de bebouwing richting Bree. De fietspaden worden er vernieuwd en de kruispunten heringericht, met het oog op meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Meteen worden de rioleringen grondig vernieuwd. Dit najaar starten de gesprekken voor de grondverwervingen die in grote mate de verdere timing van het traject zullen bepalen.

De gewestweg N73 is een belangrijke verbindingsweg voor verschillende steden en gemeente op de oost-west-as in het noorden van Limburg.  Het projectgebied in de gemeente Kinrooi omvat meer concreet het stuk van de N73 Breeërsteenweg, tussen kruispunt Kerkhofstraat x Kloosterstraat (begin bebouwde kom) en het einde van de bebouwing richting Bree (voorbij de Binnenweg).

Veilige fietspaden, vrijliggend of verhoogd
De fietsvoorzieningen zijn er vandaag onvoldoende veilig. AWV zal daarom de fietspaden aan weerskanten van de Breeërsteenweg vernieuwen en in asfalt heraanleggen. Afhankelijk van het snelheidsregime zijn de fietspaden vrijliggend of aanliggend verhoogd
Binnen gedeeltes van de projectzone zal de rijweg in asfalt worden heraangelegd. Verder zal AWV de verschillende kruispunten op het tracé verkeersveiliger maken voor alle weggebruikers. Zo komt er een heldere toegangspoort naar Kinrooi centrum ter hoogte van het kruispunt Broekstraat x Luitestraat x Keunestraat, en een aparte voetgangersoversteek ter hoogte van de doorsteek Meytersveld

Rioolbeheerder Fluvius zal, in samenwerking met Aquafin, gelijktijdig de riolering vernieuwen. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert. 

Grondverwervingen noodzakelijk
Voor de aanleg van de fietspaden en de vernieuwing van enkele kruispunten moet het openbaar domein op heel wat plaatsen verbreed worden. Dat betekent concreet dat stukken privé-eigendom verworven moeten worden door het Vlaams Gewest. De gesprekken met de eigenaars zullen nu starten

De gesprekken over de grondverwervingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen. Het gaat immers om 117 voortuinstroken van percelen langsheen het ganse projectgebied. 
De effectieve start van de werken is en om die reden nog onduidelijk. 

Alle info op www.wegenenverkeer.be/kinrooi 

OPSTART GRONDVERWERVINGEN VOOR VEILIGE FIETSPADEN AAN BREEËRSTEENWEG IN KINROOI