Overslaan en naar de inhoud gaan

N3 Sint-Truiden - Voorbereidende nutswerken voor rotonde Stayen van start

N3 Sint-Truiden - Voorbereidende nutswerken voor rotonde Stayen van start

Deze week starten de voorbereidende werken voor de aanleg van een fietsvriendelijke turborotonde aan voetbalstation Stayen in Sint-Truiden. Tot zeker aan de zomer zijn de nutsmaatschappijen aan zet, met beperkte hinder voor het verkeer. Omdat er ook enkele bomen verwijderd worden, geldt er morgen op de Tiensesteenweg centrum-zijde beurtelings verkeer met verkeerslichten. De vernieuwing van de rotonde is ten vroegste voor het najaar.

De nutsmaatschappijen vernieuwen in eerste instantie hun kabels en leidingen aan de noordkant van de rotonde, in de zone tussen de Renault garage en bakkerij Vangrootloon. Daar werken ze tot april, om vervolgens ook de andere kant van de rotonde (zijde Aldi) aan te pakken. De hinder tijdens die nutswerken is beperkt en alle verkeer blijft mogelijk. De voorbereidende werken duren alvast tot in de zomer, onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. 

Beurtelings verkeer Tiensesteenweg centrum-zijde

Om het terrein bouwrijp te maken voor de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen, verwijdert de aannemer van AWV ook enkele bomen op de Tiensesteenweg. Het gaat om drie bomen tegenover de sportwinkel Decathlon. Die bomen liggen in het tracé van het nieuwe fietspad. 
 
Tijdens het rooien neemt de aannemer de rijstrook in richting de rotonde. Voor ieders veiligheid geldt er op dinsdag 18 januari op de Tiensesteenweg richting centrum beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten. 

Vernieuwing rotonde in najaar

De effectieve vernieuwing van de rotonde is afhankelijk van de voorafgaande nutswerken. Die moeten voldoende ver gevorderd zijn. Ten vroegste vanaf het najaar zou AWV de gefaseerde werken kunnen aanvatten. De aanleg van de rotonde gebeurt in zijn geheel, met verkeer dat maximaal mogelijk blijft via tijdelijke en bestaande wegen rondom de werfzone. De vernieuwing van de rotonde zou een zevental maanden duren.  
 
De nieuwe rotonde Stayen wordt een turborotonde genoemd omdat verkeer moet voorsorteren en dus op voorhand een rijrichting kiest. Voor verkeer van Tienen naar Luik komt een extra bypass. Fietsers krijgen nieuwe, vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen.