Overslaan en naar de inhoud gaan

N2 Diepenbeek - Voorbereidende werken gestart voor herinrichting kruispunt Steenweg met Waardestraat vanaf 2022

N2 Diepenbeek - Voorbereidende werken gestart voor herinrichting kruispunt Steenweg met Waardestraat vanaf 2022

Deze week zijn de voorbereidende werken gestart op het kruispunt van de Steenweg (N2) met de Waardestraat in Diepenbeek. Het gaat grotendeels om werken van de nutsmaatschappijen. De hinder blijft dit najaar beperkt, met mogelijks beurtelings verkeer over korte afstand. Begin 2022 zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de weginfrastructuur zelf aanpakken om in de zomer aan te sluiten op de nieuwe spoorwegbrug van Infrabel.

De werken dit najaar gebeuren ter voorbereiding op de effectieve vernieuwing van het kruispunt. Deze week vervangt AWV de openbare verlichting door tijdelijke werfverlichting. De weken nadien wordt een stuk van de riolering opgebroken en een keermuur gebouwd langs de Steenweg tegenover de Aldi. 

Midden oktober starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen en verplaatsen van de nutsleidingen en kabels voor water, gas, elektriciteit en telecom. Dat gebeurt in twee fases, per rijrichting. In eerste instantie wordt gewerkt aan de onderzijde van de rijweg, richting Diepenbeek-centrum. Deze voorbereidende werken duren tot eind dit jaar, onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Verkeershinder dit najaar beperkt, mogelijks beurtelings verkeer
Doorgaans werken de aannemers in de bermen waardoor de hinder dit najaar beperkt blijft. Is er te weinig ruimte, dan kunnen ze buiten de spitsuren over een beperkte afstand een rijstrook innemen. Er geldt dan beurtelings verkeer dat eventueel met tijdelijke verkeerslichten wordt geregeld. Fietsers moeten in dat geval in beide richtingen over het fietspad aan de overzijde

Herinrichting kruispunt vanaf 2022
Onder voorbehoud van een vlot verloop van de voorbereidende werken, kan AWV begin 2022 starten met de effectieve herinrichting van het kruispunt met o.a nieuwe vrijliggende fietspaden, fietsoversteekpunten en bushaltes. 

De hinder zal vanaf volgend jaar toenemen maar het uitgangspunt is wel dat er op de Steenweg verkeer in beide richtingen mogelijk blijft, eventueel met verkeerslichten. Voor fietsers zullen er tijdelijke fietspaden worden voorzien. 

Infrabel hoopt tegen de zomer van 2022 de fly-over te kunnen afwerken. AWV zal de herinrichting van het kruispunt hierop afstemmen. De Steenweg wordt vanaf dan de hoofdbeweging zodat verkeer tussen Hasselt en Bilzen niet langer door Diepenbeek-centrum moet. 

Weersgevoelig
Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.