Overslaan en naar de inhoud gaan

Mechelsesteenweg (N17) in Dendermonde krijgt grondige opfrisbeurt

Mechelsesteenweg (N17) in Dendermonde krijgt grondige opfrisbeurt

Op maandag 27 september gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Mechelsesteenweg (N17) in Dendermonde. De wegbeheerder  voert herstellingswerken uit  aan fietspaden, parkeerstroken, opritten en greppels vanaf het kruispunt met de Rijksweg (N41) tot aan de Kroonveldlaan. Daarnaast worden de fiets- en voetgangersoversteken aangepast en de oude riooldeksels vernieuwd. Tijdens de werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Fietsers worden plaatselijk omgeleid. Handelszaken blijven bereikbaar.  De herstellingswerken duren tot eind december 2021. In het voorjaar wordt dan ook het volledige wegdek in asfalt vernieuwd.

Meer rijcomfort en veiligheid
De Mechelsesteenweg in Dendermonde heeft dringend nood aan een grondige opknapbeurt. Om het comfort en de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren pakt het Agentschap Wegen en Verkeer de komende maanden zowel fietspaden, parkeerstroken, greppels en de rijweg van aan de Kroonveldlaan tot voor het kruispunt met de Mechelsesteenweg (N17) en de Rijksweg (N41). De aannemer start met het herstellen van alle verzakte zones in fietspaden, parkeerstroken, opritten, greppels en de rijweg. Ook de oude riooldeksels worden hierbij vernieuwd. Verder worden er ook aanpassingen uitgevoerd aan de fiets- en voetgangersoversteken. Als laatste grote stap wordt het versleten wegdek volledig  afgefreesd en komt er een gloednieuw wegdek in asfalt. 
 
3 maanden werken met hinder

Om de hinder door de werken te beperkt wordt er gewerkt in verschillende fasen. De vernieuwing van het wegdek zelf wordt in het voorjaar uitgevoerd omdat de temperaturen voldoende hoog moeten zijn. 

Fase 1: van 27 september tot eind oktober 2021
De aannemer werkt op de rijrichting Baasrode en neemt één rijstrook in. 
Tijdens deze fase zal het fietspad aan de kant rijrichting Baasrode afgesloten worden tussen de Kroonveldlaan en de Korte Dijkstraat. Fietsers rijden om via de Kroonveldlaan, de Pijnderslaan, de Posthoornstraat en de Korte Dijkstraat. Voetgangers kunnen altijd langs de werfzone passeren.
Het verkeer richting Baasrode rijdt over één rijstrook in plaats van twee. Het verkeer uit de andere richting beschikt over alle rijstroken. Alle bewegingen op het kruispunt blijven mogelijk. Zijstraten blijven in de regel toegankelijk.
 
Fase 2: begin november tot eind december 2021

De aannemer wisselt van kant en start met herstellingswerken op de rijrichting Dendermonde-centrum. Ook hier zal de aannemer één rijstrook moeten innemen. 
Vanaf dan wordt het fietspad richting centrum afgesloten tussen de Rijksweg (N41) en de Kroonveldlaan. De fietsers worden omgeleid langs het jaagpad langs de Schelde tot aan parking de Bruynkaai. Voetgangers kunnen langs de werfzone. Alle bewegingen op het kruispunt blijven mogelijk en de zijstraten blijven in de regel toegankelijk.
Het verkeer richting centrum beschikt nu over één rijstrook. Het verkeer uit de andere richting beschikt over alle rijstroken.
 
Fase 3: Vernieuwen asfalt - twee weken in maart/april 2022 
In het voorjaar komt de aannemer terug om het wegdek te vernieuwen. Deze werken zullen s’ nachts gebeuren en een tweetal weken duren. Asfaltwerken zijn sterk weersgevoelig en ook de temperaturen zullen 's nachts voldoende hoog (8°C) moeten zijn. 
 
Bereikbaarheid 

Tijdens de werken blijven de opritten van ondernemingen en woningen zoveel mogelijk bereikbaar. Soms is het echter noodzakelijk om ze kort af te sluiten om bepaalde werken te kunnen uitvoeren. Hierover zullen ondernemers tijdig en persoonlijk op de hoogte gebracht worden.  

Meer informatie
De laatste  informatie en kaartmateriaal zijn steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/Dendermonde