Overslaan en naar de inhoud gaan

Mechelse Poort Dendermonde stap dichter bij uitvoering

Mechelse Poort Dendermonde stap dichter bij uitvoering

Begin deze maand werd de omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Mechelse Poort uitgereikt. Het Agentschap Wegen en Verkeer dat de werken uitvoert gaat nu verder met de noodzakelijke voorbereidingen om de werken in de loop van 2022 te kunnen starten. Dan moet de schop in de grond om dit historische zwarte punt in Dendermonde  om te vormen tot een veilig verkeersknooppunt met veel groen, brede fietspaden, een fietsbrug en 3 nieuwe fietstunnels. Nieuwe beelden tonen voor het eerst hoe dat eruit zal zien. 

Veilig, comfortabel fietsknooppunt
Het kruispunt aan de Mechelse Poort is één van de drukste en gevaarlijkste van Dendermonde. De plannen voor de heraanleg voorzien in een volledig heringericht kruispunt met fietstunnels. Er komen drie fietstunnels onder het kruispunt: dwars onder de Martelarenlaan, de Noordlaan en de Leopoldlaan.De fietstunnel onder de Noordlaan wordt een nieuwe poort om de stad binnen te fietsen. Fietsers en voetgangers zullen bij het oversteken niet meer in conflict komen met het andere verkeer. Bovendien kunnen zij hun traject hier vlot verderzetten en moeten ze geen rekening meer houden met wachttijden aan verkeerslichten. De fietspaden van en naar de tunnels zijn dubbelrichtingsfietspaden en minimaal 3 meter breed. De fietstunnels zelf hebben een breedte van ongeveer 5 meter.

MECHELSE POORT DENDERMONDE STAP DICHTER BIJ UITVOERING

Een plek om te vertoeven
Er is bij de inrichting van de nieuwe Mechelse Poort ook aandacht besteed aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast het grote fietsplein (22mx25 m) dat uitgeeft op de verschillende tunnels zijn er terrassen voorzien en de aanplantingen moeten er een groene en aangename omgeving van maken. Zo wordt de Mechelse Poort niet enkel een doorgangsroute maar ook een plek waar men op een mooie dag kan genieten van de zon en de passage.

MECHELSE POORT DENDERMONDE STAP DICHTER BIJ UITVOERING

Ook het nieuwe bufferbekken zal omzoomd zijn door groen en zal bovendien een stukje Dendermondse geschiedenis terug bloot leggen doordat de beer met monnik terug zichtbaar zal zijn. De herinrichting van de Mechelse Poort maakt namelijk deel uit van de volledige herinrichting van de Bruynkaai tot een attractieve toegangspoort tot de stad. 

MECHELSE POORT DENDERMONDE STAP DICHTER BIJ UITVOERING

Vlot en veilig autoverkeer
Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, krijgen auto’s die vanop de Noordlaan naar de Leopoldlaan en vanop de Leopoldlaan naar de Mechelsesteenweg rijden een afslagstrook zonder verkeerslichten. De verkeerslichten worden bijgesteld, onder andere o.a. in functie van het vele links afslaand verkeer vanuit de Martelarenlaan naar de Mechelsesteenweg.  Al deze ingrepen moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid en voor een betere doorstroming.

Voorbereiding verder zetten
Nu de omgevingsvergunning is toegekend kan het Agentschap Wegen en Verkeer verder gaan met de noodzakelijke voorbereidingen om de werf te kunnen opstarten. Zo worden op dit moment de laatste grondverwervingen behandeld, een bodemonderzoek uitgevoerd en moet er ook nog een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van het vlotte verloop van de voorbereidingen voorziet het agentschap te starten met het bouwrijp maken van het terrein in de tweede helft van 2021 en werken op de openbare weg in de loop van 2022.
 
Meer informatie
Alle informatie over deze werf vind je op www.wegenenverkeer.be/Dendermonde. Dit project maakt deel uit van een volledige herinrichting van de omgeving ‘De Bruynkaai’. Je leest meer over dit project via www.dendermonde.be/epicentrum.