Overslaan en naar de inhoud gaan

Kunst op Battenbroektunnel om ontsnipperingsmaatregelen kenbaar te maken

Kunst op Battenbroektunnel om ontsnipperingsmaatregelen kenbaar te maken

In kader van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), in samenwerking met het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de Battenbroektunnel onder de E19 binnen enkele jaren omvormen tot ecotunnel. De tunnel verbindt de gebieden rondom de Spildoornvijver, Battenbroek en het Mechels Rivierengebied. Bijkomend zal een ecokoker geplaatst worden onder de E19 als ontsnipperingsmaatregel tussen de twee vijvers in Mechelen-Noord. Om dit project en het belang ervan op de kaart te zetten, brengt kunstenaar Dzia enkele prachtige muurschilderingen aan op de tunnel. De tekeningen symboliseren de dieren die gebruik kunnen maken van de ecotunnel- en koker.

Dzia heeft opnieuw een bouwwerk in de verf gezet, met succes. Het resultaat mag gezien worden! Het artistiek project Animalinas ('animals' + 'Malinas'), opgestart in 2021, is symbolisch voor de samenwerking tussen Natuurpunt, de Vlaamse overheid, Stad Mechelen, omliggende gemeenten en alle andere partners. Samen vormen ze een gebiedscoalitie die natuur wil uitbreiden en verbinden, fauna en flora wil beschermen en de omgeving voor bewoners en bezoekers leefbaar en ‘beleefbaar’ wil maken. Met de start van het project werd een wandelparcours van 35km uitgewerkt, met 10 verschillende graffitiwerken. Nu werd de route verlengd tot 45km met drie extra kunstwerken, waarvan er nu twee op de Battenbroektunnel aangebracht worden. De Vlaamse overheid is trots om mee de schouders te zetten onder dit kunstproject, in afwachting van de herinrichting van de Battenbroektunnel tot ecotunnel.

Walk for Nature wandeling

Op zondag 29 mei 2022 organiseert Natuurpark Rivierenland een Walk for Nature wandeling. Dat doen ze om de ontsnipperingsopportuniteiten in de verf te zetten en om het potentieel aan ecologische verbindingen in het Rivierenland kenbaar te maken. 

"Elke 6 seconden verdwijnt één dier onder de wielen in Vlaanderen. De vos en de steenmarter staan op de 5de en 7de plaats van dieren die het meest worden doodgereden. De meeste slachtoffers vallen volgens het onderzoek ‘Dieren onder de wielen’ in de maand mei. Het is dan ook op 29 mei dat Natuurpark Rivierenland de wandelbenefiet Walk for Nature 2022 Rivierenland organiseert. Eén van de doelen is om de versnipperde stukken natuur terug te verbinden met elkaar. De vlaamse overheid werkt al jaren aan de herverbinding van natuur- en bosgebieden, onder andere via het VAPEO. Het is fantastisch om met deze mooie samenwerking de doelsoorten van de geplande ontsnipperingsmaatregelen op een artistieke manier aanschouwelijk te maken. We zien vos en steenmarter liever plat op muur, dan op het wegdek,” vertelt Nils Iwens, Coördinator Natuurpark Rivierenland

Ecotunnel- en koker Battenbroek: project in een notendop

De werken in het kader van het VAPEO zijn tweeërlei. Enerzijds zal een ecokoker geplaatst worden onder de E19 als ontsnipperingsmaatregel tussen de twee vijvers in Mechelen-Noord. Anderzijds is ter hoogte van Battenbroek (waar de schilderingen aangebracht worden) nood aan een meer natuurlijke verbinding tussen de oost- en westzijde van de E19. De tunnel is vrij breed aangelegd voor het eerder beperkte bestemmingsverkeer dat aan de westzijde van de E19 gelegen is. Vandaar dat de Vlaamse overheid deze zal herinrichten en een groene doorgang zal voorzien, zodat de dieren zich op een comfortabele manier naar de andere zijde van de E19 kunnen begeven. Hiervoor wordt de bestaande verharding onder de brug deels vervangen door een groene invulling. Dieren die veilig gebruik zullen maken van deze verbinding zijn onder andere otters, reeën, vossen, marterachtigen en ook vele andere kleinere (land)dieren zoals insecten die in het Mechels Rivierengebied vertoeven.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over het VAPEO kan u terugvinden via deze link. Meer weten over Animalinas? Daar kan u op deze website alles over terugvinden. De informatie over de Walk for Nature kan teruggevonden worden op walkfornature.eu.