Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruispunt Plezantstraat/Spoorweglaan in Sint-Niklaas wordt vierkant groen vanaf 6 juli

Kruispunt Plezantstraat/Spoorweglaan in Sint-Niklaas wordt vierkant groen vanaf 6 juli

Naar aanleiding van het dodelijke ongeval op 20 oktober vorig jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe lichtenregeling in op het kruispunt van de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Het gaat om een conflictvrije regeling die gecombineerd wordt met een verbod voor linksafslaand verkeer vanuit de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat. “Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft onderzocht welke mogelijkheden er waren om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verbeteren. De gekozen maatregelen werden in overleg met de stad Sint-Niklaas uitgewerkt. Door de volledige conflictvrije verkeerslichtenregeling kruisen voetgangers fietsers en wagens elkaar niet. Veiligheid primeert steeds op doorstroming,” duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. 

Wat doen we?
Het kruispunt van de Plezantstraat met de R42 wordt uitgerust met een volledig conflictvrije verkeerslichtenregeling. Dat betekent dat er geen conflict meer is tussen zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer. Ook de linksafbeweging van de Spoorweglaan naar de Plezantstraat is verboden. Daarnaast worden er drukknoppen voorzien voor fietsers die vanaf nu, buiten de spitsuren, zullen moeten drukken om groen te krijgen. De nieuwe lichtenregeling wordt ingevoerd vanaf dinsdag 6 juli.
 
Fietsers en voetgangers tegelijk groen
De conflictvrije regeling betekent in dit geval dat alle fietsers en voetgangers tegelijkertijd groen krijgen en dat alle andere weggebruikers wachten voor een rood licht. Opgelet: het gaat niet over een volwaardig vierkant groen omdat het in dit geval niet toegelaten is om het kruispunt diagonaal over te steken. Dit om verwarring te vermijden voor fietsers die naast het vierkant groen nog een tweede groenfase krijgen op het kruispunt. 
Die aparte groenfase komt er voor de fietsers langs de Spoorweglaan (R42) die samen groen krijgen met het rechtdoorgaand verkeer vanuit de Spoorweglaan. 

KRUISPUNT PLEZANTSTRAAT/SPOORWEGLAAN IN SINT-NIKLAAS WORDT VIERKANT GROEN VANAF 6 JULI

Veiligheid vraagt meer geduld
Eén cyclus (waarbij iedere tak van het kruispunt aan de beurt komt om groen te krijgen) duurt doorgaans 120 seconden. Binnen deze cyclus zal er telkens 1 keer vierkant groen voorkomen. Dat betekent dat fietsers en voetgangers dus langer dan tot nog toe het geval was zullen moeten wachten op groen licht. Omgekeerd zal ook het gemotoriseerd verkeer langer moeten wachten omdat zij na de groentijd voor de zachte weggebruikers beurtelings terug groen krijgen. Om de wachttijden in te korten en om het verkeer op het kruispunt veiliger te maken is dan ook beslist de linksaf-beweging vanaf de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat te verbieden. Belangrijk is ook dat fietsers en voetgangers nu buiten de spitsuren (7u30-9u30 en 15u-18u) niet meer automatisch groen krijgen maar op de drukknop moeten drukken om groen te krijgen. Kortom, het kruispunt wordt zeker veiliger maar vraagt ook enige aanpassing van alle weggebruikers.
 
Infoborden op het kruispunt
De nieuwe regeling zal van de gebruikers enige gewenningstijd vragen. Daarom heeft AWV borden geplaatst die de weggebruiker moeten duiden op de nieuwe situatie. AWV en de stad zullen de situatie vanaf de invoering nauwgezet opvolgen om te zien of er bijsturingen nodig zijn en of er geen ongewenste neveneffecten zoals sluipverkeer optreden.

KRUISPUNT PLEZANTSTRAAT/SPOORWEGLAAN IN SINT-NIKLAAS WORDT VIERKANT GROEN VANAF 6 JULI