Overslaan en naar de inhoud gaan

Infosessies over MER-rapport spitsstroken Lummen tot Ham

Infosessies over MER-rapport spitsstroken Lummen tot Ham

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: “Eind september 2020 openden de eerste spitsstroken van Limburg op de E313 tussen Lummen en Beringen. Vanuit het Vlaams gewest plannen we om de spitsstroken op de E313 op termijn verder te voorzien tussen Beringen en Ham. In een milieueffectenrapport werden nu eerst de effecten van die plannen op de omgeving in kaart gebracht.” Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert eind april twee online infosessies om de bevindingen van de studie te delen met alle geïnteresseerden.

Op 28 september 2020 opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de eerste Limburgse spitsstroken tussen Lummen en Beringen. Het gedeelte van de E313 tussen Lummen en Beringen werd al uitgerust met pechhavens en dynamische infoborden boven de weg, en in gebruik genomen. “We zouden op termijn het gebruik van de spitstroken op de E313 willen doortrekken tot aan het Complex Ham. De huidige spitstroken zorgen alvast voor een betere doorstroming in de regio, en dat op een veilige manier”, zegt minister Peeters.  

Om de spitsstroken op termijn ook stapsgewijs van en naar Tessenderlo en Ham door te trekken, zouden daar nog extra pechhavens en enkele aanpassingen aan de op- en afritten nodig zijn.

Het milieueffectenrapport voor dat project is nu klaar (ontwerp-MER). Daarbij werden de effecten van de toekomstplannen op alle mogelijke omgevingsfactoren (geluid, water, levenskwaliteit,...) onderzocht. De studie gebeurde onder meer met de input van de mensen uit de omgeving, die in september en oktober 2020 tijdens een online bevraging en digitale infosessies hun aandachtspunten konden aanreiken. 135 burgers gaven daarbij hun inzichten mee. 

Onderzoek milieueffecten spitsstrook tot Ham: bevindingen
Om de bevindingen uit de ontwerp-MER transparant te delen met alle geïnteresseerden, organiseert het Agentschap opnieuw digitale infosessies. Dit op 19 en 20 april 2021, telkens om 19.30u. 
Het integrale dossier van het ontwerp-MER is nu al online beschikbaar op de MER-dossierdatabank van Omgeving.Vlaanderen.be

Reageren op het ontwerp-MER zal later ook formeel kunnen, tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning. Daarvoor is er nog geen concrete indieningsdatum voorzien op dit moment.

Inschrijven voor de online infosessies gebeurt via www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313