Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

Drie maanden hinder op E313 in beide richtingen
 
Vanaf maart 2021 zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer enkele nodige herstellingswerken uitvoeren aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo (bij complex 24 Geel-Oost). Tijdens deze werken wordt er hinder verwacht op de E313, aangezien er telkens één brughelft van de E313 zal worden afgesloten. Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden, maar het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor files en ernstige vertragingen, vooral in de richting van Antwerpen. Onder de brug zal er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn. De werken zullen in totaal ongeveer 12 weken duren.

Grondige renovatie voor snelwegbrug
Bij een recente controle van de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo werd schade vastgesteld aan de rolopleggingen van de brug, wat geluidshinder kan veroorzaken en op termijn nefast is voor de levensduur van de brug. Er werd dan ook beslist om alle rolopleggingen dit voorjaar nog te vernieuwen. Tegelijkertijd worden er ook betonherstellingen uitgevoerd en zullen de brugvoegen vernieuwd worden.
 
Werken in drie fasen
De werken worden opgestart tijdens de eerste week van maart en zijn opgedeeld in 3 fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De aannemer zal telkens 1 brughelft afsluiten om de werken uit te voeren. Hiervoor wordt het verkeer van de desbetreffende brughelft omgeleid naar de andere helft via een doorsteek in de middenberm. Verkeer in beide richtingen blijft dus steeds mogelijk, maar  over drie versmalde rijstroken op de E313, waarvan 2 richting Hasselt en 1 richting Antwerpen.

Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

Schema: de verkeerssituatie tijdens de werken op de brughelft richting Hasselt. Verkeer richting Antwerpen moet er over één rijstrook passeren, richting Hasselt zijn er twee rijstroken beschikbaar.
Na acht weken verschuift de werfzone naar de brughelft richting Antwerpen. 

 
Gemotoriseerd verkeer onder de brug zal tijdens de werken niet mogelijk zijn. Voor fietsers en voetgangers wordt er bekeken om tijdens bepaalde tijdsloten doorgang te voorzien.

Fase 1  - eerste week maart 2021
Dit zijn de voorbereidende werken. Tijdens deze week wordt de doorsteek in de middenberm gemaakt om het verkeer van brughelft te laten wisselen. Voor de uitvoering van deze werken zal er 1 rijstrook ingenomen worden tijdens dalmomenten om de verkeershinder tot een minimum te beperken. 
 
Fase 2 en 3 - tweede week maart tot eind mei
In fase 2 sluiten we de brughelft richting Hasselt af om de nodige herstellingen uit te voeren. Deze fase zal ongeveer acht weken duren.

In fase 3 sluiten we de brughelft richting Antwerpen af. Deze fase zal ongeveer vier weken in beslag nemen.
 
Ernstige verkeershinder verwacht
Het Vlaams Verkeerscentrum wijst erop dat de beperkte doorgang tijdelijk veel verkeershinder zal opleveren op de drukke E313, niet alleen tijdens de spitsuren. Vooral het verkeer in de richting van Antwerpen, dat maar over één rijstrook beschikt, moet rekening houden met een lange file waarin de wachttijd hoog kan oplopen. Weggebruikers krijgen daarom de raad om de werfzone maximaal te vermijden, door bijvoorbeeld een alternatief vervoersmiddel te kiezen. Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Antwerpen rijdt best om via Brussel (E314, E40, R0, E19). Voor het verkeer richting Hasselt zijn er steeds 2 rijstroken beschikbaar, maar ook in die richting zal er voelbare hinder zijn.
    
Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u.
 
Meer informatie
De meest actuele informatie over de werken op de E313 in Westerlo is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/westerlo.

Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.