Overslaan en naar de inhoud gaan

Heropstart werken Grote Baan (N70) in augustus

Heropstart werken Grote Baan (N70) in augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en gemeente Beveren starten vanaf 16 augustus de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele terug op. Voorafgaand vinden er ook al enkele voorbereidende werken plaats.

Afwerken fase 2, fase 7 en fietspad naar Zwijndrecht

Op 16, 17 en 18 augustus werkt de aannemer de fases met de ovondes af met een toplaag asfalt en wegmarkeringen. Op 16 augustus is de zone tussen de Snoeckstraat en Sint-Elisabethstraat afgesloten, om de werken te kunnen uitvoeren. Op 17 augustus is de zone tussen Essendreef en de Carrefour aan de beurt en op donderdag 18 augustus de fietspaden tussen de Snoeckstraat en de spoorweg. Op elk van deze dagen geldt een andere omleiding die ter plaatse duidelijk aangegeven wordt. Op de website stelt AWV ook plannetjes ter beschikking per dag.

Heropstart rioleringswerken op 19 augustus

Vanaf 19 augustus gaan de rioleringswerken terug van start. De aannemer werkt gelijktijdig in fase 3 en 4. Dat is de zone tussen de Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat (N450). Dit kruispunt wordt meteen mee aangepakt om zo een deel van de opgelopen vertraging in te halen. 

Omleiding en verkeershinder

De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met het kruispunt met de Schoolstraat is tijdens de werken afgesloten voor verkeer. Er gelden vanaf 19 augustus dus nieuwe omleidingen tussen Beveren en Zwijndrecht, in beide richtingen. Richting Zwijndrecht is er een omleiding via de IJzerstraat, Pauwstraat en Snoeckstraat. Richting Beveren geldt een omleiding via Burggravenstraat, Kalishoekstraat, Schoolstraat, Dijkstraat, Koolputstraat, Leurshoek, Halfdreef en Kasteeldreef.

Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via achterliggende straten. De aannemer voorziet steeds een voetgangersoversteekplaats door de werfzone ter hoogte van kruispunt Torenstraat – Spoorweglaan. Op de omleidingswegen komen er bijkomende maatregelen om het verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten rijden. 

De winkels en handelszaken in de werfzone blijven te voet bereikbaar.

Vooruitblik

De N70 vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de Schoolstraat zou klaar kunnen zijn tegen het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om in mei 2023 alle werken klaar te hebben.

Meer info

De planning is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden en kan nog wijzigen. De laatste stand van zaken en meer informatie over het verloop van de werken staat op www.wegenenverkeer.be/beveren. Bewoners en handelaars worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en bewonersbrieven.