Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van Weldenstraat (N46) in Oudenaarde start in 2025: voorbereidende werken in juni

Herinrichting van Weldenstraat (N46) in Oudenaarde start in 2025: voorbereidende werken in juni

N46 - OUDENAARDE

Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met de voorbereiding voor de herinrichting van de Weldenstraat (N46) in Oudenaarde. Met de aanpassingen wordt de verbindingsweg tussen Oudenaarde en Zwalm veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. Ook wordt er een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. Aan het einde van de zomer wordt een infomarkt georganiseerd voor omwonenden. De eigenlijke herinrichting start volgend jaar op en volgens de huidige planning zijn de werken medio 2026 klaar. Doorgaand verkeer tussen Oudenaarde en Aalst en richting Zwalm wordt vanaf 2025 omgeleid.

Voorbereidingen gestart

In augustus 2025 start de heraanleg van de Weldenstraat, maar de voorbereidingen worden nu al getroffen. In mei werden drie woningen gesloopt. Van mei  tot begin juli voert de aannemer ook nog andere voorbereidende werken uit, zoals het bouwrijp maken van de reeds onteigende zones. Vanaf begin augustus wordt gestart met het verleggen van de nutsleidingen. De heraanleg die start in februari 2025 zal naar verwachting zo’n anderhalf jaar duren. Als het weer tegenzit of er zijn onverwachte omstandigheden, kan de planning van de werken nog opschuiven.

Veiliger voor alle weggebruikers

Om de Weldenstraat veiliger te kunnen maken, wordt de weg in zijn geheel opnieuw aangelegd, van de Monseigneur Lambrechtstraat tot aan de rotonde in Nederzwalm. Er worden veilige en comfortabele fietspaden in asfalt aangelegd. Ook de rijweg wordt volledig vernieuwd in asfalt. Waar de maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer 50 km/u bedraagt, worden verhoogde, aanliggende fietspaden aangelegd. Er komt een groenstrook tussen de weg en het fietspad waar de maximumsnelheid 70 km/u bedraagt. 

Ter hoogte van het kruispunt met de Ronsen Heerweg, aan de grens met Zwalm, komt een oversteekplaats voor fietsers. Daarnaast worden verschillende bushaltes verhoogd aangelegd, zodat reizigers comfortabel met het openbaar vervoer kunnen op- en afstappen. De bushalte Nederzwalm Stationsstraat wordt ingericht als Hoppinpunt.

Gescheiden rioleringssysteem en meer ruimte voor water

Ook onder de motorkap vindt er een belangrijke vernieuwing plaats. Over heel het traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan voorziet het ontwerp brede grachten en de bouw van twee bufferbekkens. Hiervoor breekt de aannemer twee woningen af die naast de Oossebeek staan.

Omleiding tijdens werken

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden, die in mei starten, is er geen hinder voor het verkeer. Bij de aanleg van de nutsleidingen wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten en blijft de hinder beperkt. Omdat in deze periode de Nederenamestraat al afgesloten is voor de werken in Nederename, zal er sowieso al minder verkeer zijn op dit wegsegment. De voorbereidende werken voor de Weldenstraat zijn dus goed afgestemd op de werken in Nederename. Bij de eigenlijke heraanleg vanaf februari 2025 zal doorgaand verkeer omgeleid worden in beide richtingen.

Infomarkt eind augustus

Eind augustus wordt een infomarkt georganiseerd voor omwonenden. Hier worden de plannen verder toegelicht. Hiervoor ontvangen omwonenden nog een uitnodigingsbrief.