Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van kruispunt Brugsesteenweg (N50) in Kortrijk

Herinrichting van kruispunt Brugsesteenweg (N50) in Kortrijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 6 november met de herinrichting van het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de Kuurnsesteenweg in Kortrijk. Op de Kuurnsesteenweg komt er een veilige oversteekplaats voor voetgangers en op de Brugsesteenweg wordt het voetpad aangepast. Al die maatregelen helpen voetgangers en fietsers veilig oversteken op dit gevaarlijk kruispunt. De werken duren volgens de huidige planning tot eind januari 2024. Tijdens de werken blijft de hinder beperkt.

Gevaarlijk kruispunt wordt aangepakt

“Het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Kuurnsesteenweg staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. In 2022 werden in het kader van MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) camera’s geplaatst op het kruispunt om zo proactief de situatie in kaart te brengen. Op basis van de data van die camera’s werd een uitvoerige analyse gemaakt van conflicten, gedragspatronen en de routes die weggebruikers nemen. Voetgangers steken er vaak kriskras de weg over, fietsers moeten er uitwijken voor verkeer dat uit de Kuurnsesteenweg komt en het verkeer rijdt er te snel. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, voor alle weggebruikers. Daarom pakken we het kruispunt aan en richten we het meer in op maat van voetgangers en fietsers", aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Middengeleider en oversteekplaats

Met behulp van de data-analyse, werd er een ontwerp voor het kruispunt uitgewerkt. Zo wordt er een middengeleider aangelegd op de Kuurnsesteenweg, samen met een oversteekplaats voor voetgangers. Op die manier kunnen voetgangers in twee keer de weg oversteken, op een veiligere manier. Op de Brugsesteenweg wordt het voetpad ook breder aan de oversteekplaats. De rijweg wordt zo smaller en dat doet verkeer afremmen. Daarnaast verhoogt het ook de zichtbaarheid van overstekende voetgangers. Ten slotte wordt het pleintje aan de Godfried Devreeselaan verhoogd aangelegd.

Werken vanaf 6 november

De werken op het kruispunt beginnen op 6 november. Volgens de huidige planning zijn de werken eind januari 2024 klaar. Tijdens de werken blijft de Brugsesteenweg bereikbaar, door middel van tijdelijke verkeerslichten. Verkeer rijdt zo beurtelings voorbij de werfzone. De toegang met de Kuurnsesteenweg en Godfried Devreeselaan wordt wel afgesloten: verkeer naar deze straten volgt een lokale omleiding.

Meer weten?

Alle informatie over de hinder tijdens de werken op wegenenverkeer.be/kortrijk.