Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle (N140) in augustus van start

Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle (N140) in augustus van start

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorziet een volledige herinrichting van het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) en Veedijk in Vosselaar. Dit kruispunt is de belangrijkste toegangsweg naar de industriezone Veedijk in Turnhout, maar is onveilig en niet aangepast aan de verschillende verkeersstromen die er passeren”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Intussen werd een aannemer aangesteld en kunnen de werken na het bouwverlof, vanaf augustus, van start gaan. De heraanleg van het kruispunt zal ongeveer drie maanden duren.

Conflictvrije verkeerslichten en extra afslagstroken

“Om het kruispunt veiliger te maken voor alle weggebruikers wordt het wegdek vernieuwd en komt er een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Deze lichtenregeling vermijdt conflicten tussen doorgaand fietsverkeer en het afslaand (vracht)verkeer van de industriezone Veedijk naar de E34 en omgekeerd”, zegt minister Peeters

Op elke tak van het kruispunt komt een aparte rechtsafslagstrook en een gecombineerde rechtdoor- en linksafslagstrook. Na de herinrichting zal er voldoende ruimte zijn voor (vracht)verkeer om voor te sorteren en de draaibewegingen te maken binnen de grenzen van de rijweg. “Zo kan het verkeer op het kruispunt vlot doorstromen en worden structurele files vermeden”, gaat Peeters verder.

Aannemer gevonden voor de werken, start in augustus

Het vinden van een aannemer voor dit project liep niet helemaal zoals gepland. Bij een eerste aanbestedingsronde in de zomer van 2021 werd geen geschikte aannemer gevonden. De aanbestedingsprocedure moest daarom opnieuw opgestart worden, deze keer wel met succes. Aannemer AGBb Infra uit Arendonk is aangesteld om de werken uit te voeren.

In overleg met de aannemer en gemeente Vosselaar en de stad Turnhout is beslist om de werken op te starten na het zomers bouwverlof, vanaf augustus 2022. De heraanleg zal ongeveer drie maanden duren.

Vooruitblik: verkeerssituatie tijdens de werken

Tijdens de werken zal het kruispunt in alle richtingen volledig afgesloten zijn voor auto- en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers zullen wel doorgang hebben. Voor het gemotoriseerde verkeer voorzien we verschillende omleidingen:

  • Het verkeer tussen Gierle en Turnhout volgt in beide richtingen een omleiding via de N132 en de E34.
  • De industriezone Veedijk blijft bereikbaar langs de zijde van de Steenweg op Tielen. Vanaf de E34 rijdt verkeer door de industriezones Muizenven en Everdongen aan de noordkant van de snelweg naar de Steenweg op Tielen om de Veedijk te bereiken.
    In Veedijk zullen verschillende maatregelen genomen worden, om een veilige doorgang voor iedereen te garanderen. Denk aan een snelheidsverlaging (50km/u) en oversteekbeveiligingen voor fietsers op verschillende locaties.
  • Bedrijven en aangelanden die in De Breem gevestigd zijn, zijn bereikbaar via de Rijdtstraat/Boskant.

Blijf op de hoogte

De meest actuele informatie is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/vosselaar. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over het project.