Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Dorpsstraat/Laageind in Stabroek na paasvakantie echt van start

Herinrichting Dorpsstraat/Laageind in Stabroek na paasvakantie echt van start

Na de paasvakantie op maandag 20 april schakelt de herinrichting van Laageind en Dorpsstraat (N111) in Stabroek een versnelling hoger. De hoofdaannemer start dan met de eerste rioleringswerken in Laageind en op het kruispunt met de Abtsdreef. Het is het begin van meer ingrijpende werken en bijgevolg ook meer verkeershinder. De volledige projectduur geldt er op de N111 eenrichtingsverkeer van de A12 richting Stabroek-centrum. Voor doorgaand verkeer van Putte gelden er aangepaste omleidingen. De werken duren vermoedelijk tot de zomer van 2021.

Na een korte periode van werfstilstand door de coronacrisis zijn de nutsmaatschappijen opnieuw aan de slag in Stabroek. Dat betekent dat ook de hoofdwerken op de N111 zoals gepland op maandag 20 april kunnen opstarten. De aannemers treffen alvast strenge en noodzakelijke maatregelen op vlak van hygiëne en social distancing zodat arbeiders ondanks de moeilijke omstandigheden toch veilig kunnen werken. AWV en de gemeente Stabroek zijn de aannemers dankbaar voor hun inspanningen.
 
Na de paasvakantie start dus de effectieve heraanleg van de Dorpsstraat/Laageind. De herinrichting beoogt meer verkeersveiligheid en een aangename leefomgeving in de dorpskern. Er komen vrijliggende fietspaden, overzichtelijke kruispunten en meer groen.
              
Kortetermijnplanning
Maar eerst moet de spreekwoordelijke schop in de grond. De aannemer begint maandag 20 april aan de noordzijde van Laageind, waar hij de bestaande verhardingen opbreekt en vervolgens de eerste rioleringswerken uitvoert. Op het kruispunt van de Abtsdreef met de Dorpsstraat wordt gelijktijdig een omvangrijke doorstroomput gebouwd.
 
Tussen eind mei en midden juli legt de aannemer vervolgens een tijdelijke rijweg met fiets- en voetpad aan ten noorden van de bestaande rijbaan in Laageind. Zo krijgt straks elke weggebruiker zijn plaats wanneer de huidige rijweg wordt opgebroken in de volgende fase van de werken.
 
Werfaanpak volgens vast stramien
De N111 wordt opgedeeld in twee werkzones: Laageind (van A12 tot Abtsdreef) en de Dorpsstraat (van Abtsdreef tot Grote Molenweg). In elke zone leggen we eerst aan de noordkant een tijdelijke rijweg met fiets- en voetpad aan, daarna volgt de riolering en nieuwe weginfrastructuur aan de zuidzijde. Ten slotte vernieuwen we de noordzijde. Deze aanpak herhalen we in de Dorpsstraat. Zo werken we volgens een vast stramien. Op deze manier willen we de volledige herinrichting tegen de zomer van 2021 klaar hebben.
 
Eenrichtingsverkeer vanaf A12 richting centrum, omleiding komende van Putte
De volledige projectduur geldt er in de werfzone eenrichtingsverkeer vanaf de A12 richting Stabroek-centrum. Verkeer rijdt in functie van de werken op de bestaande rijstrook, de tijdelijke werfweg of de nieuwe infrastructuur. Komende van Putte blijft verkeer op N111 tot aan de werfzone in beide richtingen mogelijk.
 
Vanaf maandag 20 april geldt het eenrichtingsverkeer vanaf de A12 tot aan de Kleine Molenweg. Verkeer rijdt daarbij nog steeds over de huidige rijstrook aan de zuidkant. Wanneer de tijdelijk werfweg in gebruik genomen wordt, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gebeurt dit na het bouwverlof.
Omwille van de rioleringswerken is de Abtsdreef tot eind mei afgesloten, maar blijft ze bereikbaar via de Meidoornlaan, zowel vanaf Laageind als komende van Hoogeind.
 
Verkeer uit Putte richting Laageind of de haven volgt voorlopig een omleiding via de Kleine of de Grote Molenweg. De omleiding via de Kleine Molenweg is niet toegankelijk voor vrachtverkeer +3,5 ton. Wanneer straks de zone van het eenrichtingsverkeer opschuift, zal ook de omleiding voor verkeer vanuit Putte wijzigen.

Herinrichting Dorpsstraat/Laageind in Stabroek

Extra aandacht voor fietsers, voetgangers en lokale bereikbaarheid
De herinrichting van de N111 is omwille van veel redenen extra uitdagend. Het is een drukke invalsweg voor autoverkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers. De dorpskern is extra bedrijvig door de handelszaken en het PITO. Dat zijn veel monden om te voeden. Daarom hebben alle partners intensief samengewerkt aan een ambitieus minderhinderplan.

Zo is er in de eerste plaats extra aandacht voor fietsers en voetgangers. Zij zullen steeds in beide richtingen langs de werfzone kunnen, via veilige corridors, oversteekplaatsen en tijdelijke verhardingen. De PITO en het Picoloplein blijven ook maximaal bereikbaar, via onder meer de Conservenweg. In de Dorpsstraat blijft de parkeerstrook aan de zuidkant nog tot het najaar in gebruik. Alternatieve parkeerplek is de gratis parking op het terrein ‘Hoeve Brouwers’.

Meer info
De meest actuele informatie over het project is steeds beschikbaar op de website van het agentschap via www.wegenenverkeer.be/stabroek. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.

Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.