Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote Baan (N70) Beveren: nieuwe planning werken Melsele bekend

Grote Baan (N70) Beveren: nieuwe planning werken Melsele bekend

Eind mei ontving het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de aangepaste omgevingsvergunning voor de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele. Meteen daarna hebben AWV, de gemeente en de aannemer een nieuwe planning en fasering voor de werken opgemaakt. De grote werken starten terug op in augustus. Vóór het bouwverlof zullen wel al enkele kleinere werken gebeuren.

Nieuw fietspad en openbare verlichting langs N70 tussen Snoeckstraat en spoorweg

Na overleg tussen AWV, de gemeente Beveren en de aannemer bleek het niet meer haalbaar en wenselijk om nog voor het bouwverlof de rioleringswerken in Melsele terug op te starten. Wel zal de aannemer vanaf volgende week het fietspad langs de N70 richting Zwijndrecht vanaf de Snoeckstraat tot aan de spoorweg onder handen nemen. Het fietspad aan de zuidzijde van de Grote Baan wordt verbreed en volledig opnieuw in asfalt aangelegd. Op maandag 20 en dinsdag 21 juni wordt eerst de oude openbare verlichting weggenomen. Vanaf woensdag 22 juni start de opbraak van het oude fietspad richting Zwijndrecht om dit vervolgens stap voor stap opnieuw op te bouwen. Tegelijk worden aan beide kanten van de weg nieuwe verlichtingspalen geplaatst.

Fietsers rijden vanaf maandag tot na het bouwverlof in beide richtingen om via de Snoeckstraat, Kattestraat en het fietspad langs het spoor. Autoverkeer kan wel langs de werken passeren. In de werfzone geldt een parkeerverbod.

Heropstart rioleringswerken Grote Baan in augustus

In augustus, na het bouwverlof, gaan dan de rioleringswerken terug van start. De aannemer start tegelijkertijd in de derde en vierde fase. Dat is de zone die nu al opgebroken is tussen de Sint-Elisabethstraat en de apotheek én het kruispunt met de Schoolstraat (N450). Dit kruispunt wordt dus meteen mee aangepakt om zo een deel van de opgelopen vertraging in te halen. De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de Schoolstraat zou dan klaar kunnen zijn tegen het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om in mei 2023 alle werken klaar te hebben.

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 12 augustus

Omdat de volgende twee fases nu tegelijkertijd worden aangepakt, heeft dat ook een invloed op de verkeerscirculatie en omleidingen in Melsele. Op 12 augustus wordt de Grote Baan vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met het kruispunt met de Schoolstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het verkeer van Beveren naar Zwijndrecht moet via de IJzerstraat, Pauwstraat en Snoeckstraat omrijden. In de andere richting, van Zwijndrecht naar Beveren, rijdt het verkeer om via Burggravenstraat, Kalishoekstraat, Schoolstraat, Dijkstraat, Koolputstraat, Leurshoek, Halfdreef en Kasteeldreef. Net zoals tijdens de voorgaande fases zullen op de omleidingswegen bijkomende maatregelen komen om het verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten rijden.

Meer info

Meer details over de bijkomende maatregelen, parkeren en de omleidingsplannetjes volgen later. Die zullen ook terug te vinden zijn via www.wegenenverkeer.be/beveren.