Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondige facelift Weldenstraat (N46) in Oudenaarde

Grondige facelift Weldenstraat (N46) in Oudenaarde

De Weldenstraat (N46) is een drukke verbindingsweg tussen Oudenaarde en Zwalm. Met een verzameling oude betonplaten en geen fietspad die naam waardig is dit echter geen comfortabele en veilige weg. Daar gaat het  Agentschap Wegen en Verkeer nu iets aan doen. Het agentschap heeft een plan ontworpen dat de oude steenweg veiliger en comfortabeler moet opwaarderen naar een moderne en veilige weg. Er komen veilige, voldoende brede fietspaden aan beide zijden van de weg en veilige oversteekplaatsen. Het wegdek wordt volledig vernieuwd in asfalt en voor het openbaar vervoer komen er verhoogde bushaltes. Ook onder de ‘motorkap’ vindt een grondige vernieuwing plaats: er komt een  gescheiden rioleringsstelsel. Omdat de nieuwe weg breder zal zijn, moeten er stroken van voortuinen ingenomen worden. Het  agentschap is al begonnen met het verwerven van deze gronden en afhankelijk van hoe vlot dit verloopt kunnen de werken van start gaan in 2024. Bewoners kunnen op 14 oktober al een eerste blik werpen op de plannen tijdens een infovergadering.

Wat houden de werken in? 
De oude steenweg krijgt een volledige facelift tussen de kruising met de Monseigneur Lambrechtstraat in Oudenaarde en de rotonde met de Latemdreef in Zwalm. Er komt een nieuw wegdek, nieuwe fietspaden, verhoogde bushaltes en een gescheiden rioleringsstelsel

Veilige fietspaden
De belangrijkste vernieuwing is de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden. In zones met een snelheidsbeperking van 70 km/u komen vrijliggende fietspaden veilige gescheiden van de rijweg door een strook groen. Iets voor de rotonde in Zwalm, waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt, worden er aanliggende, verhoogde fietspaden aangelegd. 

Veiliger en aangenamer op weg
Het bestaande betonnen wegdek wordt vervangen door een rijweg in asfalt. Dat zorgt voor meer comfort en minder geluidsoverlast voor omwonenden. Om de snelheid te temperen worden op het kruispunt met de Monseigneur Lambrechtstraat en de noordelijke kruising met Ronsen Heerweg wel verkeersgeleiders aangelegd. Het feit dat de weg hierdoor wat uitbuigt zorgt er voor dat het verkeer trager gaat rijden. Tegelijkertijd kan afslaand verkeer voorsorteren zonder de doorstroming te hinderen en kunnen fietsers veilig in twee tijden oversteken.

Openbaar vervoer
Ook het comfort van de busgebruiker gaat omhoog. De bushaltes Welden Roosstraat, Ronsen Heerweg en Nederzwalm Stationsstraat krijgen een verhoogd perron om reizigers makkelijker te laten in- en uitstappen. Het fietspad loopt door achter het perron zodat fietsers niet kruisen met wie de bus op-en afstapt. 

Gescheiden rioleringsstelsel 
Ook onder het nieuwe kleedje gaat een vernieuwing schuil. Aquafin en FARYS leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan. En om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan zullen ook de grachten worden aangepakt zodat ze blijvend dienst doen als buffer bij hevige regen. 

Werken van start in 2024 
De plannen voor de nieuwe weg zijn klaar. Doordat deze meer ruimte inneemt dan vandaag moeten gronden verworven worden van percelen die langs de weg gelegen zijn. Deze procedure is al gestart en als alles vlot verloopt moet dit tegen 2022 afgerond zijn. In 2022 zal AWV een omgevingsvergunning aanvragen en in 2023 op zoek gaan naar een aannemer zodat de uitvoering van deze werken kan starten in 2024. 

Meer informatie over de werken op 
www.wegenenverkeer.be/oudenaarde

GRONDIGE FACELIFT WELDENSTRAAT (N46) IN OUDENAARDE