Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenbeheer Herkenrodedreef (N729) in Hasselt

Groenbeheer Herkenrodedreef (N729) in Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 21 november 2022 grondige onderhoudswerken uit aan de bomen van de Herkenrodedreef (N729). Het gaat om een zone van ongeveer 1 km tussen de Kuringersteenweg (N2) en de E313 in Hasselt. Er worden tal van bomen geknot, aangeplant en geveld om de dreef in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Verder worden er lage beplantingen gerooid en paaltjes geplaatst om de dreef te beschermen. Deze onderhoudswerken dragen bij aan de natuurhistorische waarde van de dreef en verhogen de veiligheid van weggebruikers in de omgeving. Dit project verloopt in samenspraak met de partners Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos en de Stad Hasselt. 

Knotten en vellen tot eind december

Om de levensduur van de linden en hun bijdrage aan de biodiversiteit te waarborgen, worden er gedurende één maand grondige onderhoudswerken uitgevoerd. Ca. 265 lindebomen worden geknot en een 20-tal beuken worden geveld door gecertificeerde boomverzorgers. Laaghangende en gevaarlijke takken van de linden zullen eveneens verwijderd worden. Verder worden er struiken en andere lage beplantingen op het traject gerooid.

Door de bomen nu grondig te snoeien, verhogen we de veiligheid voor bewoners in de omgeving en alle weggebruikers. Het knotten van bomen heeft op deze locatie geen impact op het geluid van het wegverkeer. Een bijkomend voordeel van de snoeiwerken is dat de nieuwe bomen in het voorjaar meer zonlicht en groeikansen zullen krijgen. 

De stammen, afkomstig van het vellen van de beuken, worden verplaatst naar het onverhard gedeelte van de Herkenrodedreef richting de autosnelweg om als natuurlijke afbakening te dienen ter beperking van de huidige brede doorgang. De woningen blijven hierbij langs de achterzijde bereikbaar. 

De bomen voor het poortgebouw worden later onderhouden door de beheerders van de abdijsite.

Aanplanting van nieuwe lindebomen in het voorjaar

In het voorjaar van 2023 worden er ca. 75 nieuwe lindebomen geplant om de dreef terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Door zijn lengte, gaafheid en monumentaal voorkomen is de Herkenrodedreef een bijzonder waardevol landschaps-erfgoedelement in het cultuurhistorisch beschermd landschap ‘Abdij van Herkenrode en omgeving’. 

Verder zullen er op verschillende plaatsen, ter hoogte van de woningen aan de Heerstraat en Zolderse kiezel, houten paaltjes worden geplaatst om de bomen te beschermen tegen doorgaand of stilstaand verkeer. Er wordt hierbij rekening gehouden met de bereikbaarheid van woningen en vergunde inritten. 

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer buiten de spitsuren

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. De werken op de rijweg worden doorgaans buiten de spitsuren uitgevoerd, om werk- en schoolgaand verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Vanaf eind november tot aan de kerstvakantie kan gemotoriseerd verkeer de mobiele werkzone beurtelings passeren. Voetgangers en fietsers worden langs de overkant van de werkzone geleid en kunnen zich daar plaatselijk in twee richtingen verplaatsen.

De aanleg in het voorjaar gebeurt grotendeels in de bermen en met beperkte hinder voor alle weggebruikers. Gedurende een 5-tal dagen wordt één rijweg plaatselijk ingenomen met beurtelings doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers ondervinden tijdens de aanplanting weinig hinder.  

Weersgevoelig
De planning van deze werken is steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden, en kan dus nog wijzigen.