Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsveilig kruispunt aan Bilzersteenweg (N745) x Molenweg in Vlijtingen

Fietsveilig kruispunt aan Bilzersteenweg (N745) x Molenweg in Vlijtingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 22 mei 2023 aan het kruispunt van de Bilzersteenweg met de Molenweg/Allewijstraat in Riemst. Er komen verlichte fietsoversteken in middenbermen om het kruispunt veiliger te maken voor actieve weggebruikers. De werken zullen een 3-tal weken duren, eerst werkt men aan de zijde van de Allewijstraat. Op de steenweg blijft beurtelings verkeer mogelijk.

Afslagstroken maken plaats voor middenbermen met fietsoversteken

Op de Bilzersteenweg komen twee middenbermen met verlengde markeringen ter hoogte van de kruising. De afslagstroken naar de Molenweg en Allewijstraat worden ingekort. In de middenbermen worden fietsoversteekplaatsen met punctuele LED-verlichting voorzien die het mogelijk maken om veilig in twee bewegingen over te steken. De voetgangersoversteekplaats nabij de bushaltes wordt verplaatst naar het kruispunt. Zo worden de oversteekbewegingen op de steenweg beter gebundeld.

Ook de fietsaansluiting op de zijstraten wordt plaatselijk aangepast voor doorgaand en kruisend fietsverkeer. Die aanpassing laat gemotoriseerd verkeer duidelijk zien welke richting fietsers zullen aanhouden en het vermindert de kans op eventuele conflicten tussen fietsers onderling. Kortom, het vernieuwde kruispunt zal de verkeersveiligheid voor kinderen op weg naar school en de sportzone verbeteren.

De werken starten 22 mei en duren een 3-tal weken.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer Bilzersteenweg aan 50 km/uur, tijdelijke verkeerslichten

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

Fietsers en voetgangers worden rond de werfzone geleid. Doorgaand verkeer op de Bilzersteenweg blijft beurtelings mogelijk met tijdelijke verkeerslichten aan een vertraagde snelheid van 50 km per uur. De kruising met de zijstraten wordt wisselend afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt dan een lokale omleiding. 

Weersgevoelig
Asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.