Overslaan en naar de inhoud gaan

Extra maatregelen voor fietsers en tramverkeer tijdens heraanleg kruispunten Grotesteenweg (N1) in Berchem

Extra maatregelen voor fietsers en tramverkeer tijdens heraanleg kruispunten Grotesteenweg (N1) in Berchem

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in samenwerking met stad Antwerpen, De Lijn, water-link en Aquafin aan de heraanleg van een deel van de Grotesteenweg (N1) in Berchem. De zone vanaf het kruispunt met de Uitbreidingstraat tot en met het kruispunt met de Elisabethlaan (N173) wordt sinds eind mei grondig vernieuwd. De aangepaste verkeerssituatie zorgde voor problemen voor het doorgaand fietsverkeer en het tramverkeer. Op de drukke fietsas van en naar het Antwerpse centrum moeten fietsers momenteel op de Mechelsebrug aan één zijde in beide richtingen fietsen. Om de veiligheid van de fietsers te waarborgen, en om de trams van De Lijn vlotter te laten rijden, stuurt AWV bij.

    

Op de drukke kruispunten met de Singel en de Koninklijkelaan zitten heel wat verschillende verkeersstromen van zowel voetgangers, fietsers, auto’s als trams. Dat in combinatie met de werf en de tijdelijke verkeerssituatie, maakt dat AWV nu enkele bijsturingen doet. Sinds de start van de grootschalige vernieuwingswerken op de Grotesteenweg is de fietsdrukte op de kruispunten sterk toegenomen. Zo stelde AWV vast dat de opstelruimte voor fietsers te weinig is, en ook was de groenfase van de verkeerslichten op de oversteek aan de Koninklijkelaan beperkt. Die groenfase werd eerder deze week al verlengd, zodat de fietsers vlotter kunnen oversteken. 

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is blij met de bijsturingen: “Door de constante monitoring van de werken merkten we op dat het verkeer minder veilig verliep. Door nu aanpassingen te doen, zorgen we voor een zo veilig mogelijke tussentijdse oplossing. Gezien de drukte van deze verkeersknoop is het onmogelijk om verkeershinder volledig te vermijden. We moeten op de tanden bijten, maar het resultaat zal zeker de moeite waard zijn, namelijk een fietsvriendelijke en overzichtelijke Singel.”

Aanpassing voor tramverkeer

Het tramverkeer, dat sinds kort beurtelings over één spoor rijdt omwille van de werken, liep vertragingen op op tramlijnen 7 en 15. Dit omdat er onvoldoende tijd was om het kruispunt over te steken. De installatie die het rijden over één spoor regelt, liet zich niet makkelijk combineren met de ingewikkelde verkeerslichtenregeling op het drukke kruispunt. Tramlijn 7 reed hierdoor sinds 8 juni tijdelijk niet meer over de Grotesteenweg, maar via een omleiding. Dat om de hinder zoveel mogelijk te beperken, de stabiliteit van de tramdienstverlening van/naar Mortsel te verzekeren, én de veiligheid op het drukke kruispunt niet te belemmeren. Tram 15 behield zijn normale reisweg. Door deze tijdelijke ingreep werd de vertraging beheersbaar, en werd vlotter reizen weer mogelijk.Sinds vandaag, donderdag 15 juni, volgt tramlijn 7 zijn gebruikelijke route via de N1. ​Er werd een oplossing uitgewerkt voor de complexe regeling van de software. Enkele geslaagde testritten wezen uit dat de verkeerslichtenregeling nu beter is afgestemd.

Extra infoborden met alternatieve fietsroutes

Om de fietsdrukte in de buurt van de werfzone te verminderen, gaat AWV adviseren om alternatieve fietsroutes te gebruiken. Voor kortere afstanden wordt aangeraden om via het Brilschanspark te fietsen en zo de voetgangers- en fietsbrug ‘Berchembrug’ te gebruiken om de Ring en de Binnensingel over te steken. Wie van ver komt, fietst best via de Ringlaan, Groenenborgerlaan en Beukenlaan of via de Fruithoflaan, Roderveldlaan en Posthofbrug.  

Verbreden opstelruimte Binnensingel

Aan de fietsoversteek van de Grotesteenweg met de Binnensingel wordt de opstelruimte aan het dubbelrichtingsfietspad verbreed. Aan de oversteek van de Koninklijkelaan is de ruimte beperkt, waardoor een gelijkaardige ingreep hier niet mogelijk is.

Verbreden van fietspad tussen Singel en Uitbreidingstraat

Het fietspad aan de kant van de Sint-Willibrorduskerk tussen de Uitbreidingstraat en de Binnensingel wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad. De voetgangersoversteek voorbij de Uitbreidingstraat kan dan ook voor fietsers worden gebruikt. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers zich verdelen over beide oversteekplaatsen.

Omleiding via afrit 5 Wilrijk

Het doorgaand gemotoriseerd verkeer dat op de Ring zit en richting Mortsel moet, leidt AWV sinds begin deze week om via afrit 5 Wilrijk, Vogelzanglaan, Jan van Rijswijcklaan (N177) en de R11.

Met al deze ingrepen wil AWV het verkeer in de omgeving van de werfzone verminderen, de veiligheid van de fietsers verhogen, en de trams vlotter laten rijden. AWV benadrukt wel dat het over een grote werf gaat, op een druk verkeersknooppunt, en dat gaat onvermijdelijk gepaard met hinder voor al het verkeer. Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk maatregelen om verkeershinder te beperken, en AWV stuurt tijdens de werken bij waar nodig.