Overslaan en naar de inhoud gaan

Extra geluidsschermen langs A12 in Ekeren ter hoogte van wijk Schoonbroek

Extra geluidsschermen langs A12 in Ekeren ter hoogte van wijk Schoonbroek

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Antwerpen plaatsen van april tot en met juni 2021 bijkomende geluidswerende schermen over een afstand van 715 meter langs de A12 in Ekeren in de richting van Nederland. De geluidsschermen worden geplaatst tussen de Transcontinentaalweg en afrit Leugenberg (nr. 15) om het geluid voor de achterliggende Dragondersstraat en Sprangweelstraat te verminderen.” Tijdens de werken wordt langs de A12 richting Nederland enkel de pechstrook ingenomen.

Verlenging van de schermen ter hoogte van wijk Schoonbroek
Uit een studie die het agentschap enige tijd geleden liet uitvoeren om de geluidshinder van de A12 op de achterliggende woonwijken in kaart te brengen, kwam naar voor dat de drempel voor geluidshinder ter hoogte van de Dragondersstraat werd overschreden. Daarom zal AWV tussen april en juni 2021 de bestaande geluidswerende schermen langs de A12 aan de kant richting Nederland verlengen over een lengte van 715 meter. Een aannemer zal de schermen plaatsen tussen de Transcontinentaalweg en de bocht van de afrit Leugenberg (nr. 15) om het geluid voor de achterliggende Dragondersstraat en Sprangweelstraat te verminderen. De kosten voor deze geluidsschermen zullen verdeeld worden tussen de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen.
 
Tom Meeuws, Antwerps schepen voor leefmilieu: “Geluidshinder in de stad is nog steeds een onderschat milieuprobleem, zeker in de nabijheid van grotere wegen. De nieuwe geluidsschermen in Ekeren zijn daarom een belangrijke stap. Antwerpen werkt volop aan de uitvoering van haar Geluidsactieplan, waarbij we samen met de Vlaamse overheid bestaande geluidsknelpunten willen verbeteren. Tegelijkertijd is even belangrijk stiltezones te beschermen om het huidige geluidsklimaat te behouden.”
 
Ook Koen Palinx, districtsburgemeester Ekeren beaamt: “Geluid kan een erg storende factor zijn voor de leefbaarheid van een woongebied, dat is algemeen geweten. Het zijn de bewoners van Schoonbroek die met de nieuwe geluidsschermen het grootste voordeel doen, en bij uitbreiding ook de fietsers en wandelaars die daar passeren."

Verloop van de werken
De werken zullen ongeveer drie maanden duren. Om de geluidswerende schermen op te bouwen wordt er eerst voldoende ruimte vrijgemaakt. De aannemer zal daarom eerst starten met het rooien van enkele bomen en struiken langs de A12.
 
Hinder tijdens de werken
De werken bevinden zich hoofdzakelijk langs de A12 in de richting van Nederland. Het doorgaand verkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook/weefstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (nr. 16) naar de A12 richting Nederland zal het verkeer tijdelijk vervroegd moeten invoegen.

Extra geluidsschermen langs A12 in Ekeren ter hoogte van wijk Schoonbroek

Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.