Overslaan en naar de inhoud gaan

Extra fietsoversteken op Opitterkiezel en Maaseikerbaan (N721) in Opitter

Extra fietsoversteken op Opitterkiezel en Maaseikerbaan (N721) in Opitter

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is maandag 27 maart 2023 gestart met de aanleg van twee bijkomende fietsoversteekplaatsen op de Opitterkiezel en Maaseikerbaan, in Opitter (Bree). Deze fietsvoorzieningen zullen bijdragen aan de veiligheid van fietsverkeer op de schoolroute en het toeristisch fietsroutenetwerk. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en duren in totaliteit een 2-tal weken.

2 nieuwe fietsoversteken in Opitter centrum

AWV werkt aan de fietsinfrastructuur in het centrum van Opitter. Aan het kruispunt van de Maaseikerbaan met de Omselweg wordt er ook aan de overzijde, richting Neeroeteren, een fietsoversteekplaats ingericht. De boordstenen worden er aangepast om fietsers een vlotte doorgang te verlenen. 

De voetgangersoversteekplaats aan de kruising van Opitterkiezel met de Pater Neyenslaan, aan het Pater Neyensplein, wordt verder uitgebreid voor fietsverkeer. Verder worden er aan het kruispunt van de Opitterkiezel met de Opstraat, op het Ittterplein, extra fietsmarkeringen naar de dichtstbijzijnde oversteekplaats voorzien. 

Met deze aangepaste fietsinfrastructuur kunnen fietsers in deze schoolomgeving veiliger oversteken vanuit de verschillende invalswegen, op weg naar school en huis.

De werken zijn maandag 27 maart 2023 gestart en worden, gespreid over 2 weken, uitgevoerd.Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering, beurtelings verkeer 

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. 

Sinds maandag 27 maart wordt er gewerkt aan de Maaseikerbaan x Omselweg. Fietsers volgen er een omleiding langs de Omselweg en Verbindingsstraat. Gemotoriseerd verkeer kan op de Maaseikerbaan beurtelings, met tijdelijke verkeerslichten, doorrijden. Vanuit de Maaseikerbaan zijn de zijstraten Bolderweg en Omselweg wel toegankelijk. De gewestweg oprijden vanuit de zijstraten is tijdelijk niet mogelijk.

Vanaf maandag 3 april volgen de werken aan de kruising Opitterkiezel x Pater Neyenslaan. Voetgangers worden er rond de werfzone geleid. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand de werfzone passeren. Gemotoriseerd verkeer kan op de Opitterkiezel beurtelings, met tijdelijke verkeerslichten, doorrijden.

Voor de extra markeringen, zal het Itterplein, aan de Opstraat, tijdelijk moeilijker of niet bereikbaar zijn. Verder blijft de hinder rond het plein beperkt.Weersgevoelig

Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan steeds wijzigen.