Overslaan en naar de inhoud gaan

Event BIM Q&A

Event BIM Q&A

Op 14 september 2020 ging onze eerste BIM Q&A-sessie door. Door Covid-19 waren we genoodzaakt om dit event online te laten doorgaan. We hopen alle aanwezigen voldoende praktisch te hebben kunnen informeren en dat we een antwoord hebben geboden op een aantal van jullie vragen. 

Was je verhinderd het volledige dagprogramma mee te volgen? Geen nood! Hieronder kan je de verschillende sessies herbekijken en de bijhorende presentaties downloaden.

Visie BIM@AWV en high level introductie OTL 

In deze webinar wordt onze BIM-visie en een korte introductie van de OTL uit de doeken gedaan door Natasha Blommaert. Ideaal voor als je het grote verhaal wil leren kennen of even wil opfrissen.

BIM-uitvoeringsplan in praktijk brengen binnen een project

In deze webinar legt Timo Nuttens uit hoe we onze BIM-vereisten opnemen  in AWV-bestekken en hoe het bijhorende BIM-uitvoeringsplan wordt opgesteld.

Technische specificaties voor de uitwisseling van BIM modellen

Joris Hoogeboom legt uit hoe je nu OTL-conforme informatie kan overdragen, volgens welke specificaties en bestandsformaten. Hij gaat iets dieper in op de technische specificaties voor de uitwisseling van BIM-modellen. Hij focust hierbij op de OTL-concepten en algemene regels, de Dotnotatie,kardinaliteit en tot slot op enkele regels per bestandsformaat.

Lessons learned uit de eerste validatie van OTL-conforme BIM-modellen

Welke lessons learned hebben we al geleerd uit de validatie van de eerste aangeleverde OTL-conforme BIM-modellen? Jasper Wisbecq geeft een opsomming van een aantal aandachtspunten die we graag breed communiceren en we als tips and tricks willen meegeven.

Mapping van de posten van het standaardbestek 250 in de OTL

De verschillende posten uit het Standaardbestek 250 en de OTL kunnen op elkaar gemapt worden om het mogelijk te maken meetstaten (5D-BIM) af te leiden. Raf Vanlathem geeft hierover een korte toelichting en een eerste blik op deze theoretische mapping.

Subset tool om extracten uit de OTL te maken

Om binnen een project, enkel de relevante delen van de OTL te gebruiken, willen we subsets van de OTL gaan afleiden. Zo moet niet steeds het volledige OTL-datamodel geconsulteerd worden, maar enkel het deeltje dat jij nodig hebt voor jouw project. Maxim Broos geeft een korte introductie over de tool die we daarvoor ontwikkelen en beschikbaar zullen stellen.