Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese financiële steun voor werken omvorming N49 tot autosnelweg

Europese financiële steun voor werken omvorming N49 tot autosnelweg

In het kader van Connecting Europe Facility (CEF) voorziet de Europese Commissie 30 miljoen euro (excl. BTW) subsidie voor de ombouw van de N49 tot autosnelweg van het tracé Damme-Maldegem en voor de vervanging van de bruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal. In respons op de oorlog in Oekraïne wil de Europese Commissie dit jaar in totaal 660 miljoen euro aan middelen verdelen voor projecten die de militaire mobiliteit verbeteren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “De collega’s van AWV en het Departement MOW hebben een sterk dossier ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor de projectsubsidies in het kader van Connecting Europe Facility. Ik ben blij dat ik vandaag kan aankondigen dat dit dossier werd goedgekeurd waardoor we 30 miljoen euro (exclusief BTW) subsidie ontvangen van de Europese Commissie. Hiermee kan AWV de vlucht vooruit nemen en het dossier klaarstomen voor concrete uitvoering”. 

Vlottere militaire mobiliteit

De huidige bruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal (de zogenaamde Leestjesbruggen) zijn niet geschikt voor uitzonderlijk transport. Hierdoor moet uitzonderlijk vervoer vanaf de haven van Zeebrugge een omweg maken naar het binnenland via gewestwegen maar doorkruist hierbij verschillende woonkernen. In geval van militaire nood is dat te omslachtig voor militair transport. Zowel de NAVO als het Belgische Ministerie van Defensie zijn daarom vragende partij om het dossier van de N49 te versnellen. 

Aandacht voor fietsverkeer

Bij de omvorming van de N49 tot autosnelweg komen er drie nieuwe bruggen over het Leopold- en Schipdonkkanaal: een brug voor de ventweg en een per rijrichting van de N49. Met die werken verhogen we ook de veiligheid voor de fietsers. Zij krijgen conflictvrije kruisingen onder de N49 (t.h.v. Waterpolder via een tunnel en t.h.v. de Leestjesbruggen door het doortrekken van de jaagpaden onder de bruggen). 

Vlucht vooruit

Dankzij de financiële steun van de Europese Commissie kan AWV nu verder met dit dossier. Voor het eerste deelproject (vanaf de Damweg tot aan het Leopoldkanaal in Damme) werd in juni 2022 de omgevingsvergunning verleend. In 2023 start volgens de huidige planning de aanbestedingsprocedure om een aannemer te kiezen die het project zal uitvoeren. Tegelijk loopt ook de onteigeningsprocedure. Voor het tweede deelproject (vanaf het Leopoldkanaal in Damme tot aan de Vakebuurtstraat (t.h.v. Bomberna) in Maldegem) zal begin 2023 de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De huidige planning voorziet om dit dossier in 2024 aan te besteden. 

Meer weten?

Actuele informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/damme en wegenenverkeer.be/maldegem