Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste voorbereidende werken voor vernieuwing Rijksweg

Eerste voorbereidende werken voor vernieuwing Rijksweg

Op maandag 13 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de eerste werken voor de vernieuwing van de Rijksweg (N78) in Lanklaar. Om de nieuwe vrijliggende fietspaden aan te leggen, worden aan beide zijden van de Rijksweg dan bomen gerooid. De werken nemen enkele dagen in beslag. Ter hoogte van de werfzone zijn de pechstrook en het fietspad kortstondig afgesloten. Met mobiele werfsignalisatie wordt de rechterrijstrook lokaal ingenomen als veilige doorgang voor fietsers. 

De bomen rooien is de eerste stap voor de aanleg van de veilige vrijliggende enkelrichtingsfietspaden. De hinder voor de omgeving en de weggebruikers blijft in deze fase beperkt. De pechstrook en het fietspad worden ter hoogte van de werfzone kortstondig afgesloten. De rechterrijstrook wordt lokaal ingenomen met een mobiele werfsignalisatie om fietsers een veilige doorgang te bieden. Deze werken starten op maandag 13 maart en nemen enkele dagen in beslag. In het nieuwe ontwerpplan zijn nieuwe bomen voorzien. In de nabije omgeving van het kruispunt met de Dorpsstraat zijn sinds begin maart twee huizen in afbraak. 

Ingrijpend meerjaren project in verschillende fases 

De vernieuwing van de Rijksweg tussen de Boslaan en Rachels is een groot en ingrijpend project dat enkele jaren in beslag zal nemen. Door in fases te werken, wordt de hinder beperkt. De werkzone wordt immers in stuk na stuk telkens zo beperkt mogelijk gehouden, om zowel de doorstroming voor het verkeer als de hinder voor de omwonenden te beperken. Eerst vernieuwen de nutsleidingen ongeveer een jaar hun leidingen in de bermen, met enkel plaatselijk hinder. Daarna wordt de Rijksweg in rijrichting van Maasmechelen vernieuwd in verschillende delen. Daarna volgt rijrichting van Maaseik. Ten slotte wordt het kruispunt met Rachels omgevormd tot een keerpunt.

Nutswerken in de bermen: van april 2023 tot voorjaar 2024 

Begin april starten de nutsmaatschappijen te werken in de bermen tussen de Boslaan en Rachels aan de westzijde van de N78. Tot het voorjaar van 2024 verplaatsen en vernieuwen zij kabels en leidingen van elektriciteit, gas, water en telecom. Daarna start de aannemer met de riolerings- en infrastructuurwerken. 

De planning is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Tot eind maart loopt het openbaar onderzoek voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het project. Iedereen kan de plannen online bekijken via het digitale Omgevingsloket Vlaanderen of na afspraak op het stadhuis, en eventuele opmerkingen of bezwaren indienen. 

Alle informatie op www.wegenenverkeer.be/N78Lanklaar