Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzame en veilige heraanleg voor kruispunt Elisabethlaan – Floraliënlaan

Duurzame en veilige heraanleg voor kruispunt Elisabethlaan – Floraliënlaan

Op woensdag 3 maart starten de werken aan het kruispunt van de Elisabethlaan (N173) en Floraliënlaan in Berchem, Antwerpen. Na een positieve evaluatie van de tijdelijke inrichting investeren het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Antwerpen in een definitieve heraanleg van het volledige kruispunt. De werken zullen ongeveer vijf maanden in beslag nemen.

Tijdelijke herinrichting wordt definitief
Het complexe kruispunt van de Elisabethlaan met de Floraliënlaan kreeg in 2018 een tijdelijke inrichting. Met markeringen, paaltjes en betonnen new jerseys werd het kruispunt overzichtelijker en veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. Door de Floraliënlaan haakser aan te sluiten op de Elisabethlaan, de bestaande doorsteek enkel richting te maken en het verkeer lokaal op één rijstrook te brengen, werd het kruispunt overzichtelijker en veiliger voor alle gebruikers. Die tijdelijke inrichting heeft haar doeltreffendheid bewezen en zal de komende maanden een definitief en duurzaam karakter krijgen.
 
In het nieuwe ontwerp werden nog enkele bijkomende aanpassingen voorzien. Naast het verkeersveiliger maken van het kruispunt wordt ook de bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers verbeterd. Het ontwerp sluit aan op de reeds vernieuwde oostelijke tak van de Floraliënlaan, met een haakse en verhoogde inrichting. Met de heraanleg van het kruispunt wordt de westelijke tak van de Floraliënlaan volgens hetzelfde principe mee vernieuwd en worden er twee nieuwe bushaltes voorzien.
Door het verbreden van het voetpad en het voorzien van een fietspad aan de oostzijde van de Elisabethlaan, houdt het ontwerp rekening met de bereikbaarheid van zowel auto-, fiets-, als voetgangersverkeer naar de toekomstige ontwikkeling aan deze kant van de Elisabethlaan.
 
De weginfrastructuur leggen we bij de heraanleg zo compact mogelijk aan, zodat er meer ruimte ontstaat voor de zachte weggebruikers en vergroening van het kruispunt.
 
AWV en de stad Antwerpen starten vanaf 3 maart met de volledige heraanleg, die zo’n vijf maanden zal duren.

Duurzame en veilige heraanleg voor kruispunt Elisabethlaan – Floraliënlaan

Uitvoering van de werken in drie grote fases
Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken worden de werken opgedeeld in drie fases:

Voorbereidingen: asfaltherstelling Grotesteenweg (N1)
In het kader van de heraanleg van de Elisabethlaan worden op de Grotesteenweg (N1) herstellingswerken aan het asfalt uitgevoerd. Dit vanaf het kruispunt Jan Moorkensstraat tot en met het kruispunt met de Koninklijkelaan in de richting van Antwerpen. De Grotesteenweg zal immers dienst doen als omleidingsroute tijdens de werken aan de Elisabethlaan. De asfaltwerken worden in het weekend van 6 maart uitgevoerd. Er is steeds één rijstrook beschikbaar voor verkeer richting Antwerpen.

Fase 1 – middenberm: start 3 maart 
Herinrichting van de middenberm met centraal fietspad, doorsteken en groenzones. Deze fase start op woensdag 3 maart en duurt zo’n 10 dagen.
 
Het autoverkeer rijdt in beide richtingen over één rijstrook langs de werken. Voor fietsers creëren we een tijdelijk fietspad buiten de middenberm.
 
Fase 2 – richting Antwerpen: start midden maart
Tijdens deze fase, die ongeveer 6 weken zal duren, werken we aan de oostzijde van de weg, op de rijstroken richting Antwerpen. De oude rijbaan wordt helemaal opgebroken en vanaf de fundering opnieuw opgebouwd.
 
Richting Antwerpen volgt het verkeer een omleiding via de Ringlaan en de Grotesteenweg. De bussen van De Lijn kunnen omrijden via Middelheim, de Lindendreef en de Groenenborgerlaan.
 
Fase 3 – richting Edegem: eind april tot eind juni
Ook hier breken we de oude weg helemaal op om die vervolgens terug vanaf de fundering weer op te bouwen.
 
Tijdens deze fase kan het autoverkeer naar Antwerpen terug via de Elisabethlaan rijden en moet het verkeer richting Edegem de omleiding via de Grotesteenweg volgen. De omleiding voor De Lijn is dezelfde als in de tweede fase. Fietsers kunnen vanaf deze fase gebruik maken van het vernieuwde fietspad in de middenberm.
 
Gedetailleerde informatie wat betreft de omleidingen is beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.
 
Meer info
De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen.

De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen. Geïnteresseerden kunnen zich via de site ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.