Overslaan en naar de inhoud gaan

Drukke schoolroute door Heverleebos heeft nieuwe fietspaden en bushaltes

Drukke schoolroute door Heverleebos heeft nieuwe fietspaden en bushaltes

Vanaf 23 december zitten de werken op de Naamsesteenweg (N251) in Oud-Heverlee en Leuven erop. De afgelopen maanden nam Wegen en Verkeer het fietspad en de rijweg onder handen. “In het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan staat de actieve weggebruiker centraal en zo ook in dit project. We hebben de verkeersveiligheid op deze veel gebruikte schoolroute verhoogd o.a. door de aanleg van vrijliggende fietspaden. Door de extra middelen uit het Vlaamse relanceplan werd ook meteen het kruispunt met de Duivenstraat/Brainestraat vervroegd aangepakt. Fietsers en voetgangers kunnen hier nu op een veilige manier oversteken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Haag tussen fietsers en auto’s

De Naamsesteenweg tussen Oud-Heverlee en Leuven wordt veel gebruikt door schoolgaande jeugd. Elke dag gebruiken leerlingen van de scholen in Blanden en Heverlee deze route door het Heverleebos. Om de verkeersveiligheid op te krikken, investeerde de Vlaamse overheid in nieuwe fietspaden en bushaltes. Over een afstand van 1,2 kilometer werden de fietspaden in beide richtingen vernieuwd in beton. Een bewuste keuze om het fietspad beter bestand te maken tegen boomwortels die omhoog groeien en steviger aan de bestaande grachtkant van het bos te laten liggen. Fietsers rijden voortaan ook langs een groene haag, afgeschermd van het autoverkeer.

 
Verhoogde bushaltes

Ook de bushaltes aan de Parnassusdreef en de Duivenstraat werden aangepakt. De haltes kregen allemaal een verhoogd perron, zodat iedereen er voortaan comfortabel op de bus kan stappen. De bus stopt bovendien op de rijweg in plaats van ernaast. Zo moet de bus niet wachten en haar voorrang opeisen om de halte te verlaten. Het maakt dat de bus minder vertraging oploopt en het verlaagt de kans op ongelukken. 

 
Vleermuisvriendelijk licht gaat aan in januari 2022

De straatverlichting krijgt ook een andere kleur. In plaats van fel witgeel licht, wordt het licht nu zachter en amberkleurig. Voor mensen maakt het weinig verschil, voor vleermuizen wel. De ogen van deze beschermde diersoort zijn ongevoelig voor het amberkleurige licht. Met de nieuwe straatverlichting kunnen ze ‘s nachts ongestoord op jacht door het Meerdaalwoud. De aannemer is momenteel nog bezig met voorbereidende werken voor deze nieuwe straatverlichting kan aangesloten worden. In de loop van januari 2022 worden de lichtpalen zo snel mogelijk geplaatst in de voorziene betonnen sokkels. Dat gebeurt via een mobiele werf, waardoor er enkel zeer lokaal voor fietsers en autoverkeer hinder zal zijn.

 
Veiliger kruispunt

Aanvankelijk stonden er enkel werken gepland tussen de brug van de E40 en de grens Leuven/Oud-Heverlee. Dankzij budget uit het herstelplan ‘Vlaamse Veerkracht’ was er ruimte voor extra ingrepen. De bijkomende middelen werden nuttig besteed. Enkele cruciale ingrepen aan het kruispunt met de Brainestraat/Duivenstraat, enkele honderden meters verderop, konden vroeger worden uitgevoerd dan eerst voorzien. Aan het kruispunt liggen nu nieuwe bushaltes, een nieuwe oversteekplaats voor fietsers en voetgangers en de fietspaden zijn beter afgeschermd.

 
Fietspad en weg geopend

In totaal namen de werken van Wegen en Verkeer ongeveer drie maanden in beslag. Vanaf 23 december is de weg opnieuw volledig open voor verkeer. Zowel fietsers als auto’s volgen dan geen omleiding meer. Voor fietsers blijft het wel nog even wachten op de verlichting tot einde januari 2022, wanneer alle lichtpalen geplaatst zijn. 

 
Vlaamse Veerkracht

Deze werken werden deels gefinancierd met middelen uit het herstelplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering. Om meer mensen op de fiets te krijgen en om de economie een boost te geven, verbetert het Agentschap Wegen en Verkeer in 2021 de fietsinfrastructuur langs een reeks gewestwegen. Op bepaalde plekken worden nieuwe of bredere fietspaden aangelegd, op andere locaties worden bestaande fietspaden comfortabeler gemaakt. 

 
> Lees meer op wegenenverkeer.be/leuven en wegenenverkeer.be/oud-heverlee