Overslaan en naar de inhoud gaan

dialoog opgestart met bewoners Tielt-Winge over de toekomst van de Leuvensesteenweg

dialoog opgestart met bewoners Tielt-Winge over de toekomst van de Leuvensesteenweg

Een vijftigtal bewoners van Tielt-Winge belde vrijdagavond in voor een Zoom-vergadering met een team van experten van Wegen en Verkeer, De Lijn en een extern ontwerpbureau. “De gelegenheid was een online ‘informatie- en dialoogavond’ over de ambitieuze plannen van de Vlaamse overheid voor de Leuvensesteenweg van de toekomst - een moderne weg met brede fietspaden aan beide kanten van de steenweg, compacte en overzichtelijke kruispunten, en een snelle en comfortabele busverbinding naar Leuven”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Na een presentatie van de plannen wisselden de aanwezigen van gedachten over onder andere de inrichting van een schoolomgeving, de ideale locatie voor de fietsoversteekplaatsen en hoe sluipverkeer tegengegaan kan worden.

Ook burgemeester Rudi Beeken was aanwezig op de informatie- en participatieavond: “Samen met schepen van openbare werken Gunther Clinckx noteerden we heel wat opbouwende kritiek van onze inwoners om deze weg haar vierde eeuw binnen te loodsen. In afwachting daarvan blijven we niet bij de pakken zitten: om de verkeersveiligheid te verhogen en alternatieven voor koning auto te promoten knipten we dit jaar al alle éénvaksbaantjes die op de N2 uitkomen. Volgend jaar pakken we dankzij de relancemiddelen al de Diestsesteenweg aan tot aan het centrum van Bekkevoort, en installeren we twee Hoppin punten.”

 

Meer ruimte voor actieve weggebruiker

 De Leuvensesteenweg in Tielt-Winge is vandaag een typisch Vlaamse steenweg.  “Met de geplande herinrichting willen we de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) de ruimte geven die ze verdienen. In de zone 70 komen er gescheiden fietspaden van 2 meter breed en in de zone 50 verhoogde fietspaden van 1,5 meter breed. Dankzij een aangepast wegbeeld zullen automobilisten vanzelf hun snelheid matigen wanneer ze een zone 50 of 30 binnenrijden. Kruispunten waar auto’s een zijstraat linksaf kunnen indraaien, zullen daarvoor ingericht zijn met de nodige afslagstroken en aangepaste signalisatie”, aldus minister Peeters.

 

De bus: een stipt, toegankelijk en comfortabel alternatief

Met de plannen rond de toekomstige Leuvensesteenweg is het de bedoeling om meer mensen op het openbaar vervoer te krijgen. Het plan voorziet zo in meer vrije busbanen en systemen van ‘verkeerslichtenbeïnvloeding’ waarbij de bus automatisch groen licht krijgt. De bus zal in de toekomst voortaan in de zone 50 ook op de rijweg stoppen. Daardoor moet hij minder vaak een haltehaven in- en uitrijden, en bespaart hij al snel een halve minuut per halte. De bus zal niet alleen stipter en comfortabeler rijden, hij zal ook frequenter rijden. Alle bushaltes zullen ten slotte ook vernieuwd worden en verhoogde perrons krijgen, zodat ook rolstoelgebruikers er vlot de bus kunnen nemen. 

 

Waardevolle terreinkennis voor gedragen ontwerp

In totaal woonden een vijftigtal mensen de informatieavond bij. De vragen die vooraf ingediend werden en de vragen die tijdens de vragenronde gesteld werden, gingen vooral over de locatie van de bushaltes, de geplande snelheidsregimes en de toekomstige locaties van beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers. Regiomanager Bram Peeters van het Agentschap Wegen en Verkeer: “De circulatie op een bepaald kruispunt, de nieuwe locaties van de bushaltes, … al die zaken hebben we vooraf uitgebreid onderzocht. Maar de terreinkennis van de mensen die hier wonen en dagelijks gebruikmaken van de Leuvensesteenweg is heel waardevol in deze fase van het ontwerpproces. Alle ideeën en bezorgdheden gaan wij nu aandachtig bekijken en mee in rekening nemen aan de ontwerptafel. Deze informatieavond is een belangrijke stap naar een gedragen ontwerp”.

 

Verderop al verbeteringen in 2022 

Voor de eerste schup in de grond gaat, moet er nog studiewerk gebeuren en moeten er nog vergunningen aangevraagd worden. AWV hoopt op korte termijn een startdatum mee te geven. “Op kortere termijn plannen we wel al werken op een ander stuk van de Leuvensesteenweg: het stuk tussen de Blerebergstraat en de Robbesrodestraat in Bekkevoort wordt aangepakt vanaf het najaar van 2022. Aquafin trekt over een afstand van 4,2 kilometer het gescheiden rioleringsstelsel verder door. Wegen en Verkeer  maakt van de gelegenheid gebruik om bredere fietspaden aan te leggen. De rijweg krijgt ook een onderhoud zodat die na de werken wat vlakker ligt. Ten slotte worden ook negen bushaltes volledig vernieuwd, zodat de klanten van De Lijn alvast met wat meer comfort de bus kunnen nemen”, besluit minister Peeters.