Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitief onteigeningsbesluit voor de bushalte “Kiewit Luchtvaartstraat” in Hasselt

Krachtens het besluit van 26 maart 2024 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de   bushalte “Kiewit Luchtvaartstraat”  op het grondgebied van Hasselt.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 26 maart 2024 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Volgende documenten zijn te raadplegen via de downloadlink:

  • Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit
  • Ministerieel besluit houdende een definitief onteigeningsbesluit voor de onteigening voor het algemeen nut in het kader van de  bushalte “Kiewit Luchtvaartstraat” te Hasselt - definitief onteigeningsbesluit 26/03/2024
  • Onteigeningsplan 1M3D8G G 027603 01
  • Projectnota onteigeningen met bijlagen
  • Verslag openbaar onderzoek onteigeningen