Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitief onteigeningsbesluit N403 Sint-Gillis-Waas

Definitief onteigeningsbesluit N403 Sint-Gillis-Waas

Met het besluit van 11 januari 2024 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken het onteigeningsplan definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de aanleg van riolering en fietspaden langs gewestweg N403 tussen Vosdreef en Vlasrootstraat op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing. Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 11 januari 2024 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.