Overslaan en naar de inhoud gaan

Dampoort: 9 november start nieuwe fase van de werken met ingrijpende hinder

Dampoort: 9 november start nieuwe fase van de werken met ingrijpende hinder

De derde fase van de werken aan de Dampoort gaat van start. Deze fase duurt zeven maanden en veroorzaakt de meeste hinder, want de Koopvaardijlaan en de aansluiting op de Antwerpsesteenweg worden afgesloten voor het verkeer. Dat zorgt voor een sterk gewijzigde verkeerssituatie op de Dampoort maar ook in de omliggende wijken. De Dampoort en de handelaars in de buurt blijven steeds bereikbaar maar het Agentschap Wegen en Verkeer roept weggebruikers op wijs naar Gent te komen en de Dampoort zoveel mogelijk te mijden met de wagen. De fiets en het openbaar vervoer zijn een goed alternatief. Wie toch met de auto in de buurt moet zijn, houdt het best rekening met langere reistijden. 

 

Waarom al die hinder? 
In deze fase wordt de riolering onder de spoorwegbrug en het Antwerpenplein vernieuwd en worden het Antwerpenplein en het kruispunt met de Koopvaardijlaan in hun nieuwe vorm heraangelegd. Het is vooral de aanleg van de riolering die ervoor zorgt dat de werfzone zo omvangrijk is en dat de werken in deze fase 7 maanden in beslag nemen. Er wordt een nieuw volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd terwijl het bestaande rioleringsstelsel nog in werking moet blijven. Dat maakt dat er omzichtig moet te werk gegaan worden. Bovendien zijn de nieuwe rioleringsbuizen met een diameter van 2 meter zeer omvangrijk en gebeurt de installatie van die buizen door ze onder de grond door te persen van de ene kant van de spoorwegbrug naar de andere. Daartoe worden vier persputten gegraven met een diameter van meer dan 20 meter diameter en tot 5 meter diep. Dat zorgt ervoor dat de werfzone voldoende uitgebreid moet zijn en dat de werken ook verschillende maanden duren. 

Verkeerssituatie
De verkeerssituatie wijzigt ingrijpend en zal ook op grotere afstand zijn effect hebben. Zo zal het verkeer op langere afstand omgeleid worden via de Land van Waaslaan enerzijds en via de Muide en Meulestede anderzijds. Een overzicht van de nieuwe situatie: 

Fietsers
Fietsers komende van de Antwerpsesteenweg worden via de Pilorijnstraat naar de Land van Waaslaan geleid. Van op de Land Van Waaslaan volgen fietsers en voetgangers ten zuiden van de werfzone  een nieuw, tijdelijk enkelrichtingsfietspad. Van daaruit kunnen zij op de nieuwe oversteekplaats voor voetgangers en fietsers oversteken richting station Dampoort of rechtdoor rijden richting de Kleindokkaai of de Dampoortstraat

  • Fietsers en voetgangers uit de richting van stad of station richting Sint-Amandsberg kunnen achter de spoorwegbrug niet meer oversteken. Zij moeten wat verder de oversteekplaats aan het begin van de Dendermondsesteenweg gebruiken.  
  • Fietsers komende uit de richting van de Dendermondsesteenweg wordt zoveel mogelijk gevraagd de fietstunnel te gebruiken.
  • Fietsers komende van de Antwerpsesteenweg/Land van Waaslaan kunnen hun fiets ook parkeren op de tijdelijke fietsenstalling op het Antwerpenplein. 

Openbaar vervoer

De bussen van De Lijn die komen uit de richting van Sint-Amandsberg/Oostakker volgen een aangepast traject waarbij ze van de Antwerpsesteenweg afslaan in de Schoolstraat en via de Land van Waaslaan de Dampoort aanrijden. 
De bushaltes aan de Antwerpsesteenweg en het Antwerpenplein zijn verplaatst. De tijdelijke haltes blijven nog tot november 2022 in gebruik. Alle info daarover vindt u op www.delijn.be/dampoort

Auto- en vrachtverkeer 
De Antwerpsesteenweg is vanaf het kruispunt met de Grondwetlaan afgesloten voor stadinwaarts verkeer, met uitzondering van de bussen van De Lijn, IVAGO, hulpdiensten en taxi’s. Alle verkeer naar de Dampoort wordt omgeleid via de Land van Waaslaan. 
Verkeer komende van de Dampoort wordt via de onderste boog van de spoorwegbrug (de aansluiting met de Dendermondsesteenweg) naar de Land van Waaslaan geleid. 
De Koopvaardijlaan is afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf en naar de Dampoort. Verkeer dat van daaruit over de Dampoort naar de stadsring wil wordt via de Muide of de Meulestedebrug (+3,5 t) omgeleid. 

Bereikbaarheid 
Koopvaardijlaan
Verkeer dat in de Koopvaardijlaan of de Afrikalaan moet zijn kan aanrijden via de R4 en de Kennedylaan. Tot januari 2022 wordt niet gewerkt in de Koopvaardijlaan zelf en zijn alle woningen en bedrijven daar gewoon bereikbaar vanuit de Afrikalaan.

Antwerpsesteenweg en Schoolstraat
De Antwerpsesteenweg wordt vanaf 8 november tussen het kruispunt met de Grondwetlaan en de Schoolstraat afgesloten voor doorgaand verkeer richting Dampoort. De Antwerpsesteenweg wordt tussen de Schoolstraat en de Grondwetlaan bovendien enkelrichting staduitwaarts. De Schoolstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer richting Land van Waaslaan. De Schoolstraat mag enkel gebruikt worden door De Lijn en plaatselijk verkeer dat ter plekke moet zijn.

Rijrichting Halvemaanstraat en Visitatiestraat aangepast
Om te vermijden dat de druk op de Land van Waaslaan te groot wordt, en om de wijk ten noorden van de Antwerpsesteenweg en de vele handelszaken op de Antwerpsesteenweg  bereikbaar te houden worden volgende maatregelen genomen:
De rijrichting van de Visitatiestraat wordt omgekeerd. Het wordt dus mogelijk om de Visitatiestraat in te rijden vanaf de Grondwetlaan. Omgekeerd kan dus niet meer. De Visitatiestraat tussen de Antwerpsesteenweg en het Campo Santoplein behoudt wel de huidige rijrichting.
De rijrichting van de Halvemaanstraat tussen de Spijkstraat en de Antwerpsesteenweg wordt omgekeerd. Verkeer kan dus vanuit de Halvemaanstraat de Antwerpsesteenweg oprijden maar niet meer omgekeerd. 

Heiveldstraat en Jef Crickstraat
Om sluipverkeer en overlast tegen te gaan wordt de Heiveldstraat afgesloten voor doorgaand verkeer richting centrum vanaf de Jef Crickstraat. Fietsers mogen in twee richtingen blijven rijden, maar het autoverkeer rijdt in één richting tussen de kruispunten met de Bromeliastraat en de Jef Crickstraat. Ook de Jef Crickstraat zelf wordt eenrichtingsverkeer (naar de N70). Enkel hulpdiensten mogen er bij uitzondering in twee richtingen door. Er komt een kiss & ride-zone halfweg de Jef Crickstraat om gevaarlijke situaties aan de schoolomgeving te vermijden.

Uitgezonderd plaatselijk verkeer
Om te vermijden dat sluipverkeer door de woonwijk en door de schoolomgevingen rijdt, maken we heel wat straten ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Als de weersomstandigheden meezitten en de werken vlot verlopen, ronden we deze fase af mei/juni 2022. 

Op weg naar Gent?
De Dampoort en de handelszaken in de buurt blijven steeds bereikbaar maar op weg naar Gent met de wagen kan je beter de Dampoort mijden. Wie in de buurt van de Dampoort moet zijn kan best kiezen voor andere vervoersmiddelen zoals trein, bus of fiets. Als je niet anders kan, dan hou je best rekening met langere reistijden. 
Behalve Dampoort zijn er ook andere grote werven lopende in het noorden van Gent. Om die in goede banen te leiden en er duidelijk over te communiceren, is er het platform Gent op Weg. Via de website www.gentopweg.be vind je er onder meer een handige kaart met een overzicht van alle grote werken en de hinder. Alle informatie over deze specifieke werf vind je op www.wegenenverkeer.be/dampoort