Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona: impact op het Agentschap Wegen en Verkeer

Corona: impact op het Agentschap Wegen en Verkeer

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, naar aanleiding van het Corona-virus, heeft ook een impact op de werking van het Agentschap Wegen en Verkeer. Hieronder een overzicht.

Lopende wegenwerken
Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om lopende werven verder te laten gaan en vraagt aan de aannemers om, in lijn met de beslissing van de federale en Vlaamse overheid, de regels rond sociale afstand maximaal toe te passen. 

Er zijn aannemers die zelf beslissen om een werf stil te leggen. Daarbij vraagt AWV met aandrang om de nodige beveiligingsmaatregelen voor de gesloten werf te nemen: putten moeten worden toegelegd, kabels en elektrisch materiaal veilig opgeslagen, de signalisatie moet extra gecontroleerd worden, …

Enkele aannemers lieten al weten hun werfactiviteiten stil te leggen. Een overzicht van alle wegenwerken is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be. Per werf zal op de specifieke webpagina worden aangegeven of deze nog loopt of niet. 

(noot: zoeken naar werven in een bepaalde gemeente kan door www.wegenenverkeer.be/NAAMGEMEENTE in te geven bv. www.wegenenverkeer.be/leuven)

Geplande wegenwerken
Voorlopig worden geen nieuwe werven opgestart tenzij dit voor de verkeersveiligheid nodig blijkt. Alle informatie over huidige en toekomstige werven kan teruggevonden worden op www.wegenenverkeer.be. Deze pagina’s zullen de komende dagen en weken aangepast worden.

Werking AWV: continuïteit en veiligheid verzekerd
Als permanentiedienst voor meldingen van storingen, defecten en averijen van technische installaties ondersteunt het Vlaams Verkeerscentrum het technisch management van de wegbeheerder. De camera’s op snelwegen en in tunnels blijven draaien, meldingen van defecte infrastructuur worden verwerkt en realtime verkeersinfo wordt uitgestuurd.

De operatoren in de controlezaal van de snelwegen en in het VTC (Vlaams Tunnel- en Controlecentrum) blijven werken, met extra maatregelen om de sociale afstand te bewaken. Zij verzekeren de klok rond het dynamisch verkeers- en tunnelmanagement en de bewaking van de technische installaties van AWV. Het Verkeerscentrum doet er alles aan om die dienstverlening te allen tijde operationeel te houden, ook in deze moeilijke tijden. De burgers en de hulpdiensten rekenen daar immers op.

De dienstverlening naar de burger blijft gegarandeerd. Burgers die een melding willen doen over een probleem langs de weg kunnen dit melden via het Meldpunt Wegen: www.meldpuntwegen.be. Gevaarlijke situaties die een dringende tussenkomst vragen moeten altijd aan de politie worden gemeld via het nummer 101.

Tot slot. AWV werkt mee aan het beschermen van de algemene volksgezondheid, het ontlasten van het zorgsysteem en het beschermen van de meest kwestbaren, door de opgelegde veiligheidsmaatregelen consequent en overal toe te passen. Zowel door de eigen medewerkers als door de aannemers die voor ons agentschap werken.